studievägledning birkagårdens folkhögskola

Om oss

Läsåret 2018-2019
20 augusti 2018 – 21 december 2018
9 januari 2019 – 5 juni 2019

Att gå på folkhögskola är mer än att läsa in vissa behörigheter. På Birkagårdens folkhögskola finns ett fokus på deltagande som ger en utveckling av ämnesöverskridande förmågor som under åren på folkhögskola byggs på i undervisningen, under lektionstid, på temadagar och i alla möten och gemensamma upplevelser. Hela tiden fokuserar vi:

 • Allmänbildning
 • Språkutveckling
 • Källkritisk förmåga
 • Egen personlig utveckling
 • Samarbete

 

Sammanhålla grupper och tydliga scheman 
Vi har undervisning måndag till fredag med mycket lärarledd undervisning. Du går i samma klass och med samma schema under hela läsåret. Varje pass är 40 minuter långt med tio minuters rast emellan. Många deltagare berättar att de tycker om upplägget eftersom de kommer in i en rutin i hur veckan ser ut. Ibland bryts det vanliga schemat för att ge plats år temadagar, studiebesök, ämnesövergripande projekt och sociala aktiviteter.

Vi arbetar med varierande undervisningsmetoder och varvar enskilda arbeten, projektarbeten, grupparbeten, filmvisning, studiebesök och föreläsningar. Vi har muntliga redovisningar, prov och inlämningsuppgifter. En stor del av undervisningen bygger på diskussioner och delaktighet. Arbetssättet bygger på att vi alla har med oss värdefulla kunskaper och erfarenheter. Det är 15-20 deltagare i varje klass och undervisningen sker i sammanhållna grupper. Detta leder till att det ofta blir en stark gemenskap mellan deltagarna och lärarna får en helhetssyn på varje enskild deltagare och dess kunskapsutveckling.

Närvarokrav
En stor del av dina studier sker under skoltid genom att du deltar aktivt i undervisningen. Vi har krav på hög närvaro. Om din frånvaro är för hög kommer dina studier inte godkännas och du kommer behöva sluta på skolan.

Kultur och gemenskap
Vårt läge, mitt i Stockholm, gör att vi har nära till massor av kultur och historiska platser. Då vi tycker att kultur är en viktig del av folkbildningen är detta något vi utnyttjar ofta. Varje år besöker vi teatrar, konstutställningar och museer. Vi lägger stor vikt vid den sociala sammanhållningen och arbetar för att alla deltagare ska känna sig trygga i sin klass och på skolan. Detta tankesätt finns med varje dag på skolan och vi gör även särskilda sociala aktiviteter som utflykter, gemensamt fika och avslutningsfester.

Stöd
Inom ramen för vårt upplägg finns det en hel del stöd och hjälp att få. Så så som t.ex.

 • Närvarande och engagerade lärare
 • Mentor – en lärare som du i första hand ska vända dig till
 • Speciallärare
 • Tekniska hjälpmedel i form av ljudböcker, rättstavningsprogram m.m.
 • Anpassningar i form av t.ex. muntliga prov
 • Stödpersoner – två personer som arbetar med att erbjuda strukturstöd, individuellt stöd och som håller i studiestugorna.
 • Skolpsykolog – du kan boka tid för samtal för att få stöd att klara studierna
 • Studievägledare – arbetar med motivation, information och individuella studieplaner.

 

Studiestugor och extra plugg på loven
Tre eftermiddagar/vecka har vi studiestuga då du är välkommen att stanna kvar och få strukturstöd eller studiehjälp. Ett mycket bra tillfälle att få läxor och restuppgifter gjorda. Studiestugan är även öppen några dagar under loven.

Svenska som andraspråk
Ungefär 15% av våra studerande har svenska som andraspråk. Du som har svenska som andraspråk går i samma klass som de som har svenska som modermål men du får extra språkstöd av våra erfarna lärare. 


Du som studerar på Birkagårdens folkhögskola förväntas sträva efter att lära dig hantera:

 • TID genom att:
  Vara närvarande
  Sjukanmäla dig vid sjukdom
  Komma i tid
  Vid förhinder prata eller mejla med dina lärare ( t ex läkar- eller tandläkarbesök) Organisera ditt vardagsliv för att möjliggöra dina studier

 

 • ANSVAR genom att:
  Komma till skolan och vara förberedd
  Göra uppgifter i tid
  Ha med dig studiematerial
  Bidra till ett positivt klimat
  Vara en god kamrat
  Vara med och skapa arbetsro i gemensamma arbetsutrymmen

 

 • ENGAGEMANG genom att:
  Delta aktivt och engagerat i undervisningen
  Aktivt reflektera över ditt eget lärande
  Se lärandet som en grupprocess där samarbete är utvecklande
  Aktivt kommunicera med dina lärare och klasskompisar om du missat något eller inte förstår – vi är här för dig.

 

 • NYFIKENHET genom att:
  Öppna dig för ny kunskap och nya perspektiv
  Söka efter glädjen i att lära och låta kunskapstörsten styra
  Uttrycka motstånd när något känns fel

 

Hållbar utveckling
Vi vill, genom kunskap och handling, bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.  Vi vill inspirera till handling genom att vara ett positivt exempel och därför har vi tagit beslut om en miljöpolicy. Policyn innebär bland annat att de måltider som skolan bekostar, t.ex. avslutningsluncher ska vara vegetariska och att vi ska minimera vår användning av engångsartiklar. OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
SKOLANS HUVUDMÄN
DET HÄR VILL VI

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se

SOCIALA MEDIER

INSTAGRAM