Gymnasiekompetens på folkhögskolevis! 

Kursstart: 19 augusti 2021
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Längd: 1-3 år beroende på tidigare studier/arbete
Nivå och omfattning: Gymnasienivå på heltid 
Behörighet:
Grundläggande svenska/Sva, engelska, matematik och samhällskunskap
Ansök: Vi börjar ta emot ansökningar den 1 mars
Urval: Intervju
Ekonomi: CSN berättigad, 950kr/termin

Studiernas upplägg: Undervisning alla dagar i veckan med höga krav på närvaro, samma schema hela året så du får struktur och rutiner. Sammanhållen klass med 15-20 personer. Vi hoppas på att kunna bedriva vår undervisning på plats på skolan men om smittläget omöjliggör det så har vi utarbetat bra metoder för fjärrundervisning.

Schema:  Här kan du se schemat för läsåret 20/21. Med reservation för mindre ändringar samt anpassningar efter eventuella bestämmelser eller nya riktlinjer kring Covid -19.
Stöd i studierna: Studiestuga för dig som vill stanna och göra läxor, skolpsykolog, studievägledare och speciallärare. Läs mer här

Gymnasiekompetens på folkhögskolevis
Allmän kurs hos oss passar bra för dig som vill läsa in gymnasiekompetens i en social miljö med tydlig struktur och nära kontakt med dina lärare. När du blir antagen får du en studieplan som du följer och du behöver aldrig tänka på att söka nya kurser.

Du får en god grund för vidare studier genom ökade ämneskunskaper, allmänbildning och studieteknik. Vi vill inspirera dig till ökat samhällsengagemang, stärka din självkänsla och hitta motivation i att planera framtida studier och andra kommande utmaningar.

r inriktning – de globala målen för hållbar utveckling
Begränsa klimatförändringarna, utrota svälten, se till att folk får tillgång till rent vatten – alla de stora utmaningar som världen står inför hänger ihop och världens länder har enats om att uppnå dessa mål till 2030. Alla behöver hjälpas åt för att vi ska lyckas! Vi vill bidra till kunskap, förändring, engagemang och inflytande.

Fördjupning i ekonomi, psykologi, konst eller mänskliga rättigheter
En eftermiddag i veckan får du fördjupa dig inom ett ämne som intresserar dig lite extra.

Tillval
Som tillval väljer du t.ex. yoga, högskoleprovet, astronomi eller foto. Det är ett härligt avbrott i de vanliga studierna.

Mitt i stan!
Vi har ett fantastiskt läge, mitt i stan, med närhet till hela Stockholms rika kulturliv vilket vi ofta använder oss av. Vi behöver inte ens lämna ABF-huset för att kunna ta del av debatter och seminarier om de allra mest aktuella samhällsfrågorna.

Mer än bara enskilda ämnen 
Vi har ett fokus på deltagande som ger en utveckling av ämnesöverskridande förmågor som byggs på i undervisningen, under lektionstid, på temadagar och i alla möten och gemensamma upplevelser. Hela tiden fokuserar vi på allmänbildning, språkutveckling, källkritisk förmåga, egen personlig utveckling och samarbete.

Struktur och rutiner
Du studerar i samma klass och med samma schema under hela läsåret. Varje pass är 40 minuter långt med tio minuters rast emellan. Många deltagare berättar att de tycker om upplägget eftersom de kommer in i en rutin i hur veckan ser ut. Ibland bryts det vanliga schemat för att ge plats år temadagar, studiebesök, ämnesövergripande projekt och sociala aktiviteter.

Vi arbetar med varierande undervisningsmetoder och varvar enskilda arbeten, projektarbeten, grupparbeten, filmvisning, studiebesök och föreläsningar. Vi har muntliga redovisningar, prov och inlämningsuppgifter. En stor del av undervisningen bygger på diskussioner och delaktighet. Arbetssättet bygger på att vi alla har med oss värdefulla kunskaper och erfarenheter. Det är 15-20 deltagare i varje klass och undervisningen sker i sammanhållna grupper. Detta leder till att det ofta blir en stark gemenskap mellan deltagarna och lärarna får en helhetssyn på varje enskild deltagare och dess kunskapsutveckling.

Närvarokrav
En stor del av dina studier sker under skoltid genom att du deltar aktivt i undervisningen. Vi har krav på hög närvaro. Om din frånvaro är för hög kommer dina studier inte godkännas och du kommer behöva sluta på skolan.

Kultur och gemenskap
Vårt läge, mitt i Stockholm, gör att vi har nära till massor av kultur och historiska platser. Då vi tycker att kultur är en viktig del av folkbildningen är detta något vi utnyttjar ofta. Varje år besöker vi teatrar, konstutställningar och museer. Vi lägger stor vikt vid den sociala sammanhållningen och arbetar för att alla deltagare ska känna sig trygga i sin klass och på skolan. Detta tankesätt finns med varje dag på skolan och vi gör även särskilda sociala aktiviteter som utflykter, gemensamt fika och avslutningsfester.

Studieresor
De senaste åren har vi varit i Berlin och Bryssel. Vi har även besökt vår skola i Bosnien Hercegovina.

Hållbar utveckling
Vi vill, genom kunskap och handling, bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.  Vår kurs har ”De globala målen för hållbarhet” som övergripande mål. Vi vill sprida kunskap och inspirera. Vi vill vara ett  positivt exempel och skolan har en tydlig miljöpolicy. Policyn innebär bland annat att de måltider som skolan bekostar, t.ex. avslutningsluncher ska vara vegetariska.

Läsåret 2021-2022
19 augusti 2021 – 22 december 2021
10 januari 2022 – 3 juni 2022

För mer information kontakta
Karin Ekstrand, studievägledare
karin.ekstrand@birkagarden.fhsk.seOM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se