studievägledning birkagårdens folkhögskola

Om oss

Gymnasiekompetens på folkhögskolevis! 
Allmän kurs hos oss passar bra för dig som vill läsa in gymnasiekompetens i en social miljö med tydlig struktur och nära kontakt med dina lärare. När du blir antagen får du en studieplan som du följer och du behöver aldrig tänka på att söka nya kurser.

Du får en god grund för vidare studier genom ökade ämneskunskaper, allmänbildning och studieteknik. Vi vill inspirera dig till ökat samhällsengagemang, stärka din självkänsla och hitta motivation i att planera framtida studier och andra kommande utmaningar.

Vår inriktning – de globala målen för hållbar utveckling
Begränsa klimatförändringarna, utrota svälten, se till att folk får tillgång till rent vatten – alla de stora utmaningar som världen står inför hänger ihop och genom de globala målen har världens länder enats om att arbeta tillsammans för att uppnå dessa mål till 2030. Alla behöver hjälpas åt för att vi ska lyckas! Vi arbetar med målen i våra tre årskurser. Vi vill bidra till kunskap, förändring, engagemang och inflytande.

Tillval
Utöver de allmänna ämnena väljer du en fördjupning och ett tillval. Läs mer!

Mer om oss
– undervisning alla dagar i veckan med höga krav på närvaro
– samma schema hela året, du får struktur och rutiner  Se schema
– 15-25 personer/klass
– extra stöd i svenska som andra språk, engelska och matematik
– studiestuga för dig som vill stanna och göra läxor
– skolpsykolog, studievägledare och speciallärare
– vi ställer krav på 12 månaders drogfrihet
– Läs gärna vår Kursplan Allmän kurs 19-20

Läsåret 2020-2021
19 augusti 2020 – 22 december 2020
11 januari 2021 – 4 juni 2021

För mer information kontakta
Karin Ekstrand, studievägledare
karin.ekstrand@birkagarden.fhsk.se

 OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se