Psykologi och journalistik

Fördjupningen “Psykologi och journalistik” handlar om hur vi människor fungerar, utvecklas och påverkas av det samhälle vi lever i. Varför blir vi till dem vi är och vad påverkar vårt beteende? Vilka berättelser styr det samhälle vi lever i?

Dessa frågor kommer vi att undersöka genom det journalistiska berättandet, vilket innebär att du under denna fördjupning kommer att lära dig att skriva, filma och podda journalistiskt.

Under vårterminen kommer vi att producera en skoltidning och göra en podd utifrån psykologiska frågor.

Efter att ha gått fördjupningen “Psykologi och journalistik” kommer du ha ökade kunskaper om:

  • Psykologiska nyckelbegrepp.

  • Digitaliseringen och den tekniska utvecklingens påverkan på oss och det samhälle vi lever i.

  • Vår hjärna och hur den fungerar.

  • Studieteknik och strategier för att uppnå våra mål.

  • Det journalistiska berättandet i både skrift, ljud (podd) och rörlig bild.

  • Källkritik och källtillit.

Lärare i fördjupningen är författare Joakim SvelandOM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se