Kontakt

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA
Box 3557, 103 69 Stockholm.
Besöksadress: Sveavägen 41, 3 tr.
Telefon: 08-524 633 30
Mobil: 073-660 91 71
Fax: 08-524 633 49
E-post: info@birkagarden.fhsk.se
Karta på Eniro.se

Rektor:
Lars Kling
08-524 633 31
rektor@birkagarden.fhsk.se

Studie- och yrkesvägledare:
Karin Ekstrand
08-524 633 40, nås säkrast via mejl
karin.ekstrand@birkagarden.fhsk.se

Psykolog:
Sofia Nöjd
sofia.nojd@birkagarden.fhsk.se

Allmän kurs:
Verksamhetsledare, samt biträdande rektor Andrea Blendulf
073-6493574, nås säkrast via mejl
andrea.blendulf@birkagarden.fhsk.se

Klassiska musiklinjen:
Verksamhetsledare Maja Verner-Carlsson
0708-84 15 12
klassiskmusik@birkagarden.fhsk.se

Rockmusiklinjen:
Verksamhetsledare Pär Hedtjärn
076-191 45 21
info@rml.nu

Seniorkurser:
Verksamhetsledare Camilla Örbrink
073-0882208
senior@birkagarden.fhsk.se

SMF:
Tony Martin
08-524 633 30 mobil: 0707813668
tony.martin@birkagarden.fhsk.se

Etableringskurs:
Verksamhetsutvecklare Inger Lilienberg
Växel: 08-411 55 00, Direkt: 08-453 41 37
inger.lilienberg@birkagarden.fhsk.se

Ekonomi:
Jessica Remes
08-524 633 30
ekonomi@birkagarden.fhsk.seOM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se