Svensk kulturhistoria

Svensk kulturhistoria – från vikingatiden till idag.

Kursen vänder sig till alla seniorer. Inga förkunskaper krävs. Vid antagning prioriteras sökande som har kort skolbakgrund och saknar behörighet till högre studier.

Undervisningen äger rum två dagar i veckan, måndag och onsdag.

I grupper om ca 20 deltagare läser man två ämnen om dagen med lunch emellan, fyra ämnen sammanlagt. Ditt gruppschema får du vid terminsstarten.

Kursen kommer att redogöra för Sveriges utveckling från vikingatiden till idag. Vi kommer att studera Sveriges framväxt genom musik och litteraturhistoria, bildkonst samt läsa en grundläggande svensk historia.

Terminsavgiften är 1150 kronor per termin.

Vi håller till i Stiftelsen Birkagårdens lokaler på Karlbergsvägen 86B i Birkastan i Stockholm.
Kursföreståndare är Camilla Örbrink
E-post: senior@birkagarden.fhsk.se

För ansökningsförfarande se sidan Ansökan.OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se