Gymnasiekompetens på folkhögskolevis

Ansökan: Nu öppnar vi äntligen vår ansökan till höstens kursstart. Ansök här! 
Plats:
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Längd: 1-3 år beroende på tidigare studier/arbete
Nivå och omfattning: Gymnasienivå på heltid 
Behörighet:
godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, samhällskunskap, matematik. Utöver det krävs antingen minst ett års arbetslivserfarenhet eller betyg i minst fyra andra ämnen från grundskolan eller motsvarande.
Ansök: Läs mer här!
Ekonomi: CSN berättigad, 1150kr/termin i studieomkostnad
Studiernas upplägg: Vi har undervisning alla dagar i veckan med höga krav på närvaro. Vi har samma schema hela året så att du som studerar hos oss får struktur och rutiner. Sammanhållen klass med 20 personer/klass.
Schema: Undervisning 20 klocktimmar/veckan plus raster. 40 minuters lektioner. Skoldagen startar som tidigast 9.00 och slutar som senast 16.20

Gymnasiekompetens på folkhögskolevis
Allmän kurs hos oss passar bra för dig som vill läsa in gymnasiekompetens i en social miljö med tydlig struktur och nära kontakt med dina lärare. När du blir antagen får du en studieplan som du följer och du behöver aldrig tänka på att söka nya kurser.

Du får en god grund för vidare studier genom ökade ämneskunskaper, allmänbildning och studieteknik. Vi vill inspirera dig till ökat samhällsengagemang, stärka din självkänsla och hitta motivation i att planera framtida studier och andra kommande utmaningar.

Du studerar 1-3 år på gymnasienivå på Allmän kurs. Hur länge du studerar beror på dina tidigare studier och vad du har för mål med dina studier. Din studietid kan även påverkas av om du har två års arbetslivserfarenhet. Vad som gäller för dig kan du se här nedan men vi pratar också mer om det när du kommer på intervju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förutom 1-3 års studier behöver du har kunskaper som motsvarar gymnasiets kurser i svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religion och naturkunskap. Det kallas innehållskravet. Utöver innehållskravet ingår mycket annat värdefullt i Allmän kurs så som tillval, inriktning och fördjupning.

r inriktning – de globala målen för hållbar utveckling
Begränsa klimatföränd-ringarna, utrota svälten, se till att folk får tillgång till rent vatten – alla de stora utmaningar som världen står inför hänger ihop och världens länder har enats om att uppnå dessa mål till 2030. Alla behöver hjälpas åt för att vi ska lyckas! Vi vill bidra till kunskap, förändring, engagemang och inflytande.

Fördjupning i konst, psykologi och kriminologi, psykologi och journalistik, eller mänskliga rättigheter
En gång i veckan får du fördjupa dig inom ett ämne som intresserar dig lite extra.

Film
Det sista året kan du välja film som profil på dina studier

Tillval
Som tillval väljer du t.ex. yoga, högskoleprovet, stickning, dokumentärfilm, musikhistoria, psykologi, studieteknik eller foto. Det är ett härligt avbrott i de vanliga studierna.

Mitt i stan!
Vi har ett fantastiskt läge, mitt i stan, med närhet till Stockholms rika kulturliv. Vi behöver inte ens lämna ABF-huset för att kunna ta del av debatter och seminarier om de allra mest aktuella samhällsfrågorna.

Struktur och rutiner
Du studerar i samma klass och med samma schema under hela läsåret. Varje pass är 40 minuter långt med tio minuters rast emellan. Många deltagare berättar att de tycker om upplägget eftersom de kommer in i en rutin i hur veckan ser ut. Ibland bryts det vanliga schemat för att ge plats år temadagar, studiebesök, ämnesövergripande projekt och sociala aktiviteter.

Vi arbetar med varierande undervisningsmetoder och varvar enskilda arbeten, projektarbeten, grupparbeten, filmvisning, studiebesök och föreläsningar. Vi har muntliga redovisningar, prov och inlämningsuppgifter. En stor del av undervisningen bygger på diskussioner och delaktighet. Arbetssättet bygger på att vi alla har med oss värdefulla kunskaper och erfarenheter. Det är ca 20 deltagare i varje klass och undervisningen sker i sammanhållna grupper. Detta leder till att det ofta blir en stark gemenskap mellan deltagarna och lärarna får en helhetssyn på varje enskild deltagare och dess kunskapsutveckling.

Du behöver närvara och delta aktivt!
En stor del av dina studier sker under skoltid genom att du deltar aktivt i undervisningen. Vi har krav på hög närvaro. Om din frånvaro är för hög kommer dina studier inte godkännas och du kommer att behöva sluta på skolan.

Stöd i studierna: Studiestuga för dig som vill stanna och göra läxor, skolpsykolog, studievägledare och speciallärare. Läs mer här

Kultur och gemenskap
Vårt läge, mitt i Stockholm, gör att vi har nära till massor av kultur och historiska platser. Varje år besöker vi teatrar, konstutställningar och museer. Vi lägger stor vikt vid den sociala sammanhållningen och arbetar för att alla deltagare ska känna sig trygga i sin klass och på skolan. Detta tankesätt finns med varje dag på skolan och vi gör även särskilda sociala aktiviteter som utflykter, gemensamt fika och avslutningsfester.

Hållbar utveckling
Vi vill, genom kunskap och handling, bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.  Vår kurs har ”De globala målen för hållbarhet” som övergripande mål. Vi vill sprida kunskap och inspirera. Vi vill vara ett  positivt exempel och skolan har en tydlig miljöpolicy. Policyn innebär bland annat att de måltider som skolan bekostar, t.ex. avslutningsluncher, alltid är vegetariska. Vi har även en miljögrupp på skolan.

Läsåret 2024-2025
19 augusti 2024 – 20 december 2024
7 januari 2025 – 5 juni 2025

För mer information kontakta
Karin Ekstrand, studievägledare
karin.ekstrand@birkagarden.fhsk.seOM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se