lärare birkagårdens folkhögskola

Stöd i studierna

Ingen av våra deltagare har gått raka vägen genom skolsystemet. Alla har en egen historia om varför skola inte riktigt har fungerat förut. Vi som arbetar på skolan är alla medvetna om det och det är något som ger kraft och styrka till vår skola. Det finns en stor förståelse och mycket kunskap kring vilka utmaningar som våra studerande står inför. Om du som kommer till skolan bidrar med en stark vilja så finns det mycket stöd att få. Det är viktigt att du inser att nya sätt att tänka, ny medvetenhet om vad du behöver och nya strategier kräver tid. Förändring tar tid och att lägga ner tid och energi på studierna är en huvudnyckel till studieframgång.

Förväntningar på dig som är studerande hos oss

För att dina studier hos oss ska bli framgångsrika krävs det att du har lust och förutsättningar att studera på det sätt som vi erbjuder. Vi förväntar oss att du:

 • har grundläggande förutsättningar för att orka och kunna bedriva heltidsstudier. Det betyder att du behöver ha relativt bra koll på t.ex. sömn, mat och hälsa så att ditt liv fungerar tillräckligt bra för att studera på heltid.
 • kan prioritera heltidsstudier och klara vårt krav på närvaro. Det fungerar tex inte att jobba på nätterna eller att ha andra åtaganden som tar upp för stor del av din tid.
 • tar ansvar för dina studier genom att, i möjligaste mån, fullfölja överenskommelser och kommunicera med oss om något inte fungerar.
 • kan och vill samarbeta med andra.
 • är öppen för att lära och för att utvecklas.

 

Stöd

Inom ramen för vårt upplägg finns det en hel del stöd och hjälp att få. Så så som t.ex.

 • Närvarande och engagerade lärare
 • Mentor – en lärare som du i första hand ska vända dig till
 • Specialpedagog
 • Tekniska hjälpmedel i form av ljudböcker, rättstavningsprogram m.m.
 • Anpassningar i form av t.ex. längre tid till uppgifter
 • Stödpersoner – två personer som arbetar med att erbjuda strukturstöd, individuellt stöd och som håller i studiestugorna.
 • Skolpsykolog – du kan boka tid för samtal för att få stöd att klara studierna
 • Studievägledare – arbetar med motivation, information och individuella studieplaner.
 • Möjlighet att bygga upp förmågor, till exempel genom att få redovisa inför en mindre grupp  till att börja med
 • Vår lärarkår får kontinuerligt fortbildning samt handledning av vår speciallärare gällande dyslexi, ADHD, ADD och AST.
 • Varningssystem som ger signal om dina studier inte går som de ska och som ger möjlighet för dig att reflektera över vad som behöver förändras och möjlighet att agera och använda mer stöd

 

Studiestugor och extra plugg på loven
Tre eftermiddagar/vecka har vi studiestuga då du är välkommen att stanna kvar och få strukturstöd eller studiehjälp. Ett mycket bra tillfälle att få läxor och restuppgifter gjorda. Studiestugan är även öppen några dagar under loven.

Svenska som andraspråk
Ungefär 10% av våra studerande har svenska som andraspråk. Du som har svenska som andraspråk går i samma klass som de som har svenska som modermål men du har möjlighet att få en del extra språkstöd.

Stöd utanför skolan
Vår erfarenhet är att det kan vara mycket värdefullt att ha stöd i att få ihop livet som heltidsstuderande även utanför skolan. Vi tänker på t.ex. föräldrar, läkarkontakt, psykolog eller vad som kan vara aktuellt. Innan du börjar hos oss är det därför bra att tänka igenom vad du har för stöd runt i kring dig och om det är något mer du kan göra för att stärka upp.OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se