Andra året

Innehåll: Du studerar svenska, matematik, engelska, historia och naturkunskap. Du kommer att få kunskaper om de Globala målen för hållbar utveckling, gå på teater och museum samt vara en del av skolans sociala aktiviteter. Du väljer en fördjupning och ett tillval.

Fördjupning: du väljer en av följande fördjupningar som du har under hela året.
– Konst
– Psykologi och journalistik
– Psykologi och kriminologi
– Mänskliga rättigheter – samhällsvetenskaplig fördjupning
– Studieframgång!

Tillval: Du väljer ett tillval på två lektioner/vecka och efter halva terminen byter du till något annat. Exempel på tillval är körsång, yoga, stickning, foto, musikhistoria, studieteknik eller promenad.

Behörighetskrav: Minst 1 års godkända studier på gymnasienivå eller motsvarande samt betyg i svenska/svenska som andraspråk 1.OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se