Studieframgång!

Studieframgång!
– Lärande-hacks, motivation och struktur
Hur lär jag mig på allra bästa sätt?
Hur håller jag motivationen uppe?
Hur undviker jag att prokrastinera (skjuta upp saker)?
Vilka är mina studiestyrkor?
Vilka är mina långsiktiga mål och hur kan jag, tillsammans med andra, bryta ner dem och göra dem begripliga?
I fördjupningen studieframgång sätts ditt lärande i fokus. Du kommer få stöd att klara dina studier genom att du får tid och stöd i arbetet med dina uppgifter från andra ämnen. Du kommer även få ta del av moment som tex. studieteknik och presentationsteknik.
– Vi lär av varandra och växer tillsammans!


OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se