Ämnesbeskrivningar

Enskilda lektioner

Alla får enskilda lektioner på sitt huvudinstrument, 26 lektioner under året. Du har möjlighet att välja en lärare som skolan betalar enligt ett fast arvode. Om du vill hjälper vi dig med rekommendationer och förslag. Sångare har en del av sina lektioner som instudering på skolan. Du har även en del resurstid med pianist.


Interpretation

Musikaliskt och kommunikativt arbete, en gång i veckan i gemensamma lektioner, där man spelar/sjunger inför gruppen. Sångare och instrumentalister utgör två grupper.

Hur är musiken uppbyggd? Vad vill den säga? Vad handlar den om just för dig? Hur ska du förmedla detta till publiken?

 • Musikalisk och rumslig gestaltning
 • Kommunikation med publik och medspelare
 • Språk, repertoar och stilfrågor
 • Mental och fysisk förberedelse
 • Interna uppspel och konserter

Ensemble och projekt

Här utvecklar du din musikaliska medvetenhet och gestaltning, samspel och förmågan att lyssna såväl som att ta egna initiativ. Här ingår såväl kammarmusik som opera och romansprojekt. Ämnet löper över hela året, ibland i temabundna projekt.

 • Blandad, anpassad repertoar utifrån ditt individuella utvecklingsstadium.
 • Den västerländska konstmusikens skilda traditioner
 • Repertoarplaneringar, med utrymme för egna förslag
 • Löpande redovisningar och konserter

 


Sceniskt arbete

 • Scenträning
 • Recitativprojekt
 • Monologer
 • Operaprojekt

Ämnet är upplagt periodvis under året. En del moment är endast för sångare, en del för alla eller som tillval. Vi arbetar med fysiska övningar, koncentration, improvisation utifrån varierande förutsättningar, analys och research, scenframställning.

Alla delkurser redovisas offentligt eller internt.


Ensembleledning

För instrumentalister samt sångare med tillval.
Här utforskar vi vad som krävs av en ensembleledare och hur förberedelsearbetet går till. Skillnaden mellan ledare och följare, ansvarsfördelningen mellan dem och andra premisser.


Musikteori och Gehör

De musikteoretiska ämnena syftar bl a till att utveckla förutsättningarna för ditt eget musicerande.
Här ingår musikteorins alla moment, som t ex analys, harmonisering, arrangering och komposition.
I Gehörsämnet tränas melodik, harmonik och rytmik parallellt – i små grupper.
En gång i veckan under året samt fördjupningsveckor.

 • Nivågrupperat
 • Löpande prov och redovisningar
 • God förberedelse till högskolan

Brukspiano

En tillvalskurs där du har möjlighet att fördjupa dina gehörskunskaper ur ett praktiskt perspektiv. Du har också möjlighet att förbereda dina pianoprov till högre musikutbildning som del av kursen.


Musik & Kultur

Här fördjupar du förståelsen för musik och musikens roll i samhället genom olika tider. Vi väcker tankar kring vår egen roll och vårt musicerande i det historiska perspektivet.
Flera, delvis valbara, delkurser med fördjupat innehåll.

 • Delkurser i västerländsk musikhistoria och operahistoria
 • Angränsande kulturområden, teater och bildkonst berörs
 • Redovisning i grupp

Dessutom

 • Auditionträning
 • Digitala verktyg
 • Konserter i stadens kulturutbud
 • Gästlärare och workshops
 • Repertoarkännedom och samtal kring konstnärliga frågeställningar
 • Gruppvägledning och enskilda coachningssamtal

Vikten av vidgade vyer, förmåga att se samband och förståelse för sitt eget område såväl som andras har en stark tradition inom skolan. Vi förvaltar den vidare på olika sätt.

 

 OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se