Ekonomi

Terminsavgift: 1750 kr

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en terminsavgift där följande ingår:
Olycksfallsförsäkring dagtid, kopiering, samkväm, tillgång till internet, studiebesök, instrumentunderhåll.

 

CSN

  • Studierna på Birkagårdens Musiklinje är heltidsstudier och berättigar till statligt studiestöd.
  • De räknas som gymnasiala
  • Du ansöker själv om studiemedel hos CSN.
  • Senast vid kursstart meddelar skolan CSN vilka studenter som börjat.
  • Varje terminsslut rapporterar är skolan skyldig att rapportera godkänt studieresultat till CSN
  • Du som är under 20 år får endast bidragsdelen (=studiestöd)


OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se