birkagårdens folkhögskola

Om utbildningen

RML är en studiemedelsgrundande 1-årig utbildning. Kurstiden är heltid och undervisningen är förlagd till måndagar t. o. m. fredagar. Höstterminen startar i slutet av augusti slutar strax före jul. Vårterminen startar i början av januari slutar i början av juni. Utbildningen drivs av Birkagårdens Folkhögskola och är förlagd till två adresser i Vasastaden i Stockholm.

1989 startade ett unikt samarbete mellan Fryshuset och Birkagårdens folkhögskola. En utbildning som vände sig till musiker som ville fördjupa och bredda sina kunskaper inom rock, pop och soul. Utbildningen var den första i sitt slag i Sverige och döptes till ROCKMUSIKLINJEN. 20 elever som i 4 ensembler under 1 år jobbade sig igenom hela rockhistorien med början i 50-talets rock n’ roll.

Mycket har förändrats sedan dess. Utbildningen drivs nu enbart av Birkagårdens folkhögskola idag.

Idag består linjen av fyra olika inriktningar:
– HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE
– LÅTSKRIVARE
– MUSIKER
Den fjärde är ett projektbaserat andra studieår som man kan söka när man gått ett år hos oss.
– INDIVIDUELL

MÅL

Vår målsättning med RML är dels att förbereda dig, som deltagare, för ett yrkesliv som musiker, artist eller låtskrivare men också att hjälpa dig nå de kunskapsmål som krävs för högre studier. Vi jobbar mycket personligt med dig för att du ska utvecklas såväl musikaliskt som socialt. Det är viktigt att du förstår att vad du kommer få under ett år hos oss är beroende av vad du är beredd att ge själv. Men om du är är villig att satsa 100% under din tid här hos oss så kan vi lova dig att göra vad vi kan för att du ska få en fantastisk resa.
Det RML har att erbjuda är en personlig, ofta subjektiv, coachning som speglar de kunskaper och musiksmaker som finns i lärarkåren. Det vi vill lära dig, som deltagare, hittar du inte alltid i läroböcker utan vi lär ut sådant som vi tycker är relevant och som vi själva gillar.

RML & MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

På RML har vi som mål att ge alla samma förutsättningar att utvecklas, oavsett kön, etnicitet och sexuell läggning. Vi vill sträva efter att alla ska känna sig välkomna! RML ska vara ett utbildningsalternativ som alla kan känna att de vill söka sig till. Detta förhållningssätt ska genomsyra all vår verksamhet.


TIDER LÄSÅRET 2020–21
HÖSTTERMINEN 19/8–22/12
VÅRTERMINEN 11/1–4/6

HÖSTLOV: v. 44
SPORTLOV: v. 09
PÅSKLOV: v. 14


KONSERTER 2020–21

SINGLE – 1954-1962
MUSIKER & LÅTSKRIVARE
TOR 1 OKT kl 18.00
HARD ROCK CAFÈ, SVEAVÄGEN 75
OBS: På grund COVID-19 så är antalet gäster begränsade.

VISA
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE
(TID OCH PLATS VISAS INOM KORT)

ROCK & POP
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE
(TID OCH PLATS VISAS INOM KORT)

LP – 1963-1976
MUSIKER & LÅTSKRIVARE
(TID OCH PLATS VISAS INOM KORT)

LÅTSKRIVARKONSERT
(TID OCH PLATS VISAS INOM KORT)

SLICK/WESTCOAST
(TID OCH PLATS VISAS INOM KORT)

CD – 1977-1990
(TID OCH PLATS VISAS INOM KORT)

JAZZ
(TID OCH PLATS VISAS INOM KORT)

SÅNGKONSERT
(TID OCH PLATS VISAS INOM KORT)

RMELLO
(TID OCH PLATS VISAS INOM KORT)

STREAMING – 1991-IDAG
(TID OCH PLATS VISAS INOM KORT)

AVSLUTNINGSKONSERTER
-TIS 2 JUNI (IND) – 18.00
-ONS 3 JUNI (MU,LÅ,HF) kl 17.30
KLUBBEN, FRYSHUSET


ÖPPET HUS
– Information om våra utbildningar
– Rundvandring
– Träffa elever och hör dem spela

Följande datum finns det möjlighet att komma och se vår verksamhet:

ÖPPET HUS
Lör 13 mars kl. 11.00-14.00

OBS! Adressen är Olivecronas väg 17 (Studiefrämjandets musikhus bakom Sabbatsbergs Sjukhus).

Eftersom så många hör av sig och vill komma på besök kan vi tyvärr inte ta emot enskilda studiebesök utöver dessa datum.


KURSKOSTNAD
All undervisning är avgiftsfri men RML har höga kostnader för inköp och underhåll av instrument, studioutrustning, liveljud, transporter, studiematerial, kopiering, fika, mm.
Summa: 6 000:-/termin

Vi vill också göra er uppmärksam på att denna avgift ska vara oss tillhanda före varje terminstart samt att det inte går att söka studiemedel till den.


VANLIGA FRÅGOR
ALLMÄN KURS har en sida som heter VANLIGA FRÅGOR där du kan hitta ganska mycket bra information om både Birkagårdens folkhögskola och folkhögskola i allmänhet.

http://www.birkagarden.fhsk.se/allman-kurs/vanliga-fragor/OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se