Allmän seniorkurs, Östersjön och medelhavet.

Allmän seniorkurs vänder sig till alla seniorer. Inga förkunskaper krävs. Vid antagning prioriteras sökande som tidigare har kort skolbakgrund och saknar behörighet till högre studier.

Tvåårig allmän seniorkurs. Undervisningen äger rum två dagar i veckan, måndag och onsdag.  Allmän kurs har två tydliga profiler,  med avstamp runt östersjön första året och medelhavet det andra.

P1050278

 

Östersjön, där väst möter öst

Kursen innehåller fyra ämnen. Historia, samhälle och politik, konst. I grupper om ca 20 deltagare läser man två ämnen om dagen med lunch emellan, fyra ämnen sammanlagt. Ditt gruppschema får du vid terminsstarten.

Efter avslutat läsår har du fått en god inblick i hur länderna har varit förenade eller splittrade historiskt samt vilka utmaningar Östersjöregionen står inför idag. Via konsten tittar ni även på de olika ländernas särdrag, samt hur de påverkat varandra.

.P1060576

Medelhavet, där Europa möter Afrika, Asien och Mellanöstern

Även denna kurs innehåller fyra ämnen: Historia, samhälle och politik, samtidskonst och kulturhistoria. Även här läser du vidare i grupper på ca 20 deltagare på samma sätt som första året.

Efter detta läsår har du fått fördjupad kunskap om hur olika länder dominerat medelhavet samt relationerna dem emellan. Du har även fått en god inblick i dagens infekterade internationella relationer. Samtidskonsten ger en spännande skildring av dagens kulturella uttryck i de olika regionerna. Kulturhistorien ger en bred överblick över konst, litteratur och musik från antiken och framöver.

 

Två års studier på Allmän seniorkurs motsvarar ett läsårs studier på heltid och kan ge behörighet till högre studier.

Terminsavgiften för bland annat viss förtäring och kopiering är 1150 kronor per termin.

För ansökningsförfarande gå till sidan Ansökan.

Kursföreståndare är Camilla Örbrink
E-post: senior@birkagarden.fhsk.se

 OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se