Musiker

Musiker - en unik utbildning hod Rockmusiklinjen vid Birkagårdens FHSK

 

MUSIKUTBILDNING FÖR DIG SOM VILL STÅ PÅ SCENEN

Inriktningen MUSIKER syftar till att ge dig som deltagaren de verktyg du behöver för att klara av yrket som musiker. Genom att studera rockmusikens historia och ta till vara de kunskaper som finns inom lärarkåren vill vi ge dig det som krävs för att klara detta mål såväl musikaliskt som socialt. I grunden finns en tro på att dessa utvecklingar går hand i hand och att den ena leder till andra.

MUSIKER är en inriktning där samtliga lärare själva har lång erfarenhet av livet som musiker och det är deras infallsvinklar & erfarenheter som undervisningen utgår ifrån. Vi arbetar utifrån både individ och gruppanpassade uppgifter. Ambitionen är att se varje individ i helheten. Exempelvis väljs ensemblelåtarna med tanke på såväl gruppens dynamik, rockhistoriens bredd och de enskilda musikernas utvecklingsfaser.


ÄMNEN PÅ RMLs MUSIKERUTBILDNING

Ensemble

Det är i ensemblespelet MUSIKER har sin främsta tyngdpunkt. Du får jobba mycket med material från hela rockhistorien både stilenligt och fritt. Navet är den musik som springer ur 50-talsrocken, som ju tagit sitt uttryck från både blues och country och under resans gång möter du pop, rock, soul och alla övriga genrer som utvecklats genom historien. Dessutom repar du in stilenligt material skrivet av skolans låtskrivare.

Huvudinstrument

Syftet med undervisningen är att ge dig individuell vägledning i att utveckla repertoar samt att hitta en egen musikalisk riktning. Här får du möjlighet att arbeta på dina musikaliska brister, fylla igen luckor och pröva nya saker. Utformningen av undervisningen gör varje lärare i samarbete med eleven och den baseras på elevernas erfarenhet, intresse, förkunskaper.

Rockhistoria

Genom föreläsningar och dokumentärfilmer reser vi genom hela rockhistorien, får möta viktiga artister och banbrytande musiker. Genom att lyssna på och analysera musiken får du stilkännedom och en förståelse för de samhällsstrukturer och sammanhang som rockmusiken uppstod i och utvecklades från och du får därigenom en plattform för din fortsatta utveckling.

Musikkunskap

Ämnet är en kombination av bruksinstrument och musikteori.
Med pianot som färdmedel syftar kursen till att ge dig grundläggande kunskaper inom ackordslära, funktionsanalys samt harmoniska, rytmiska och melodiska förlopp.
I musikteorin går vi igenom grunderna de olika delämnena;
• Formlära/strukturlyssning
• Gehörslära
• Allmän musiklära
• Ackords- och harmonilära
• Rytmik
Kursen följer undervisningsblocken Single, LP, CD och Stream och skapar förutsättningar att analysera och förstå musiken för de olika tidsperioderna.

Inspelningsteknik

Gammal teknik möter ny teknik . Samspelet mellan musiker, tekniker och producent praktiseras i skolans professionella studio. Här får du dels jobba med analog inspelningsteknik men även den nya moderna digitala inspelningsmiljön. Vi jobbar i programmet Logic Studio Pro i Mac-miljö.

Föreläsningar – fördjupade ämnen

Under RMLs föreläsningar får du fördjupa dig i vissa ämnen, såsom hur den nordamerikanska rotmusiken ledde till rockmusiken, vilka influenser de stora rockbanden och artisterna hade samt hur du kan expandera ditt rytmiska tänkande med polyrytmik. Du får jobba med sväng, beat, groove och förstå vad är en shuffle är…egentligen!

Gästföreläsare – branschkunskap

Främst under vårterminen så får RML besök av några av landets främsta musiker, artister, arrangörer och låtskrivare som delar med sig av sina erfarenheter. Dessutom föreläser representanter för någon intresseorganisation, såsom Musikerförbundet.

Projekt

Under året arbetar man med flera projekt. Syftet är att de olika inriktningarna ska mötas och arbeta tillsammans. Det första är ett låtskrivarprojekt där låtskrivarna själva får planera, komponera, reptera och genomföra en konsert med nyskrivet material. Ett annat projekt är RMLs egna melodifestival – RMello – där egenkomponerade låtar konkurrerar om förstaplatsen i meloditävlingen som framförs av elever från vår högskoleförberedande kurs.


SAMMANFATTNING – MUSIKER

Vår främsta målsättning med inriktningen MUSIKER är att ge dig som elev de kunskaper och verktyg som behövs för att klara av livet som professionellt arbetande musiker, både beträffande din musikaliska som individuella utveckling. Vi vill tydliggöra att kursen inte riktar sig specifikt mot fortsatta högre studier utan är mer inriktad på yrket som musiker.

Till kursen antas elever på följande instrument:
Sång -Trummor – Bas – Gitarr – KeyboardsOM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se