Treårig EU-linje

Lär och reskurser.

Under nuvarande omständigheter (Coronapandemin)kan vi varken presentera ett pris eller fastställa datum för resan. Vår ambition är att resa under våren 2021 och för Brygge/Bryssel redan i november. Men resan är detta år frivillig. Inte obligatorisk som den vanligtvis brukar vara.

Den treåriga EU-linjen vänder sig till alla pensionärer, ålderspensionärer såväl som förtidspensionerade. Inga förkunskaper krävs.
Undervisningen äger rum två dagar i veckan, onsdag klockan 14:00 – 17:50 och torsdag klockan 9:30 – 13:30.
På schemat finns EU, historia, konst, musik och kulturhistoria. I Paris och Berlinkurserna ingår också språk på nybörjarnivå.
I grupper om ca 20 deltagare läser man två ämnen om dagen – på torsdagen har man en lunchpaus. Ditt gruppschema får du vid terminsstarten.
Blir du antagen har du rätt att läsa alla tre EU-kurserna. I varje kurs ingår en resa på 5 dagar till landet vi studerar.
Vi håller till i Stiftelsen Birkagårdens lokaler på Karlbergsvägen 86B i Birkastan i Stockholm.
Terminsavgiften är 950 kronor per termin.
För ansökningsförfarande se sidan Ansökan.
Kursföreståndare är Camilla Örbrink
E-post: senior@birkagarden.fhsk.se


OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se