Högskoleförberedande

 

MUSIKUTBILDNING FÖR DIG SOM SIKTAR MOT HÖGRE STUDIER

Detta är utbildningen som tar vid där de estetiska gymnasierna slutar och den är till för dig som siktar på högre studier. På vår högskoleförberedande musikutbildning får du hjälp att inhämta den kunskap och fördjupa dig i de moment som krävs för att du ska ta dig in på högre musikutbildningar och högskolor.

Målet med inriktningen är att du ska utvecklas som musiker såväl enskilt som i gruppsammanhang samt få en omfattande och bred musikteoretisk grund och kunskaper i metodiskt och pedagogiskt arbete.


ÄMNEN PÅ RMLs HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE MUSIKUTBILDNING

Ensemble

I den här kursen får du hjälp med att hitta de verktyg som du behöver för att;
• Utveckla instrumentala och vokala färdigheter i ensembleform
• Förstå det musikaliska samspelet samt din egen funktion
• Stimulera samspel såväl socialt som musikaliskt
• Arbeta i lag
• Ta ansvar för gruppens gemensamma utveckling och dynamik
• Få insikt, förståelse och stilkänsla i olika genrer och musikstilar
• Breddad repertoarkännedom
• Ökad förståelse för de övriga instrumentens funktioner i ensemblespelet

Ensembleledning

Här får du grundläggande kunskap och praktisk övning i att leda en ensemble. Du får kunskap om olika instrument och deras spelsätt samt övning i att läsa partitur och att kommunicera musik. Kursen skall utveckla såväl ledaregenskaper som samarbetsförmåga och ansvar för arbete i grupp. Dessutom får du här möjlighet att leda musik samt utvärdera repetitioner eller framträdanden.

Gehörs- och musiklära

Kursen skall ge dig som deltagare grundläggande kunskap i musiklära, visa på centrala musik-teoretiska begrepp och behandla musikens form och struktur. Den ska också ge dig grund-läggande kunskap i ackords- och harmonilära. Vi vill hjälpa dig att utveckla förmågan till inre hörande och att öva gehör och rytmik självständigt men även utveckla förmågan till att läsa, förstå och uttrycka notbilder. Kursen skall ge grundläggande kunskaper i harmonisering, arrangering och harmonisk analys samt ge musikteoretiska kunskaper som du kan använda och tillämpa i ditt eget musicerandet.

Huvudinstrument

Syftet med undervisningen är att ge dig individuell vägledning i att utveckla repertoar samt att hitta en egen musikalisk riktning. Här får du möjlighet att arbeta på dina musikaliska brister, fylla igen luckor och pröva nya saker. Utformningen av undervisningen gör varje lärare i samarbete med eleven och den baseras på elevernas erfarenhet, intresse, förkunskaper.

Brukspiano

Med pianot som färdmedel syftar kursen till att ge dig grundläggande kunskaper inom pianospel, ackordslära, funktionsanalys samt harmoniska,rytmiska och melodiska förlopp.Ämnet ska ge kunskaper för att kunna spela piano på en grundläggande nivå d v s ackord och enklare melodispel.

C-Instrument

Här får du lära dig hur instrumenten bas, trummor och elgitarr fungerar. Undervisningen som sker i grupp är på en mycket grundläggande nivå och ger baskunskaper om instrumentet.

Branschkunskap

Gästföreläsare besöker skolan och tar upp olika aspekter av musikbranschen som arrangörskap, skivbolag, bokningsbolag och musikförlag. Vi gör studiebesök hos STIM, SAMI och Musiker-förbundet och får där träffa de organisationer som är på vår sida och skyddar musikerns, kompositörens och artistens intressen. Ingen lämnar skolan utan att känna till branschens villkor.

Projekt

Via föreläsare, clinics och masterclass får du som deltagare t ex fördjupa dig i den nordamerikanska rotmusiken som rocken har sitt ursprung i. Se vad de artister som formade rocken hade för influenser utöver de traditionella. Jobba med sväng, beat och groove och microrytmik, afrikanska rytmer. Eller kanske en lektion i vad shuffle är… egentligen! Vi får besök av duktiga musiker, artister och dansare som delar med sig av sina erfarenheter. Ett projekt är att genomföra en konsert som låtskrivarna ansvarar för. Detta ämne är tänkt för att i första hand ge utrymme för att de olika inriktningarna ska kunna mötas och jobba tillsammans.


SAMMANFATTNING

Konkurrensen till musikhögskolornas platser är väldigt hård. Därför krävs det oftast ett eller flera års eftergymnasialt arbete för att inhämta kunskap och utvecklas som musiker/sångare för att bli antagen. Vår utbildning sker i en spännande och dynamisk miljö. Här möts flera utbildningar och inriktningar vilket skapar kreativitet och många olika mötesplatser. Vi tror att kombinationen av att verka i RML’s väl förankrade musikutbildning och att samtidigt ha möjlighet att förbereda sig för högre musikstudier är ett bra och framgångsrikt koncept!

VÅRT MÅL ÄR ATT DU SKA LYCKAS UPPNÅ DINA MÅL!
Till kursen antas elever på följande instrument:
Sång – Trummor – Bas – Gitarr – KeyboardsOM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se