Meny

KURSER I MUSIK

 

ALLMÄNT OM RMLs KURSER

RML erbjuder tre olika kurser i musik och för samtliga gäller följande:

  • 100% studietakt
  • Studiemedelsberättigade via CSN
  • Musikteori
  • Brukspiano
  • Låneinstrument
  • Tillgång till RMLs lokaler på kvällar, helger och lov
  • Tillgång till Birkagårdens FHSKs psykolog

 


VALBARA KURSER

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE (HF)

Detta är utbildningen som tar vid där de estetiska gymnasierna slutar och den är till för dig som siktar på högre studier. Här får du hjälp att inhämta den kunskap och fördjupa dig i de moment som krävs för att du ska ta dig in på högre musikutbildningar och högskolor.

LÅTSKRIVARE (LÅ)

Inriktningen ska ge grundläggande kunskaper i komponerande, arrangerande och författande av musik och text i olika genrer, från olika tidsepoker. Dessa genrer har alla sitt ursprung i den afro-amerikanska traditionen, sådan den utvecklar sig från 1950-talet och framåt. Målsättningen är att tillföra kunskaper som gör att du utvecklas såväl hantverksmässigt som konstnärligt.

MUSIKER (MU)

Inriktningen MUSIKER syftar till att ge dig som deltagaren de verktyg du behöver för att klara av yrket som musiker. Genom att studera rockmusikens historia och ta till vara de kunskaper som finns inom lärarkåren vill vi ge dig det som krävs för att klara detta mål såväl musikaliskt som socialt. I grunden finns en tro på att dessa utvecklingar går hand i hand och att den ena leder till andra.


 

RML - spännande kurser i musikOM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se