Elev- och lärarassistent

Yrkesutbildningen till elev- och lärarassistent vänder sig till dig som vill arbeta i skolan med barn, ungdomar eller vuxna. Detta är utbildningen för dig som vill skapa en trygg miljö i skolan och goda förutsättningar för alla att lyckas med sina studier.

Att studera till elev- och lärarassistent

Under året varvas teoretiska studier på Birkagårdens folkhögskola med två praktikperioder på sammanlagt 20 veckor. Genom utbildningen fördjupar du dina förmågor inom exempelvis:

 • Ledarskap, hur du skapar bra relationer till samt leder barn/ungdomar.
 • Konflikthantering, hur du stävjar och löser konflikter mellan barn/ungdomar med exempelvis lågaffektivt bemötande
 • Skolans organisation och uppdrag, vad skolans värdegrund är och hur skolans regelverk fungerar
 • Administration och dokumentation, hur du kan vara ett administrativt stöd för pedagogisk personal och föra kommunikation med vårdnadshavare.
 • Specialpedagogik, anpassningar och stöd till elever i behov

 

Praktiken genomförs på din praktikskola under två dagar i veckan tillsammans med din handledare. Med teori och praktik får du en naturlig och trygg möjlighet att växa in i yrkesrollen som elev- och lärarassistent.

En fråga som ofta dyker upp lyder ungefär så här, är det någon skillnad på en elevassistent och en lärarassistent – handlar inte båda dessa roller om att stötta elever? Jo, visst är det så. En skillnad är att elevassistenter ofta arbetar riktat med en eller ett fåtal elever medan lärarassistenter ofta bistår fler elever, inte sällan i större grupper. En elevassistent kan exempelvis följa och stötta en specifik elev en hel skoldag. De båda yrkesrollerna bidrar i skolans trygghetsskapande och praktiska arbete, t. ex. med mentorskap, konflikthantering, frånvarohantering samt samordnare av pedagogiska aktiviteter och processer. Lärarassistenten kan dessutom stötta läraren med administrativa uppgifter. Lärarassistent ska inte ersätta en lärare men vara den behjälplig så fokus för lärare kan vara undervisning.

Efter genomgången utbildning, med minst 80% närvaro och godkänd teori och praktik får du ett utbildningsbevis.

Antagningskrav

 • Behörighet till yrkeshögskola.
 • Svensk eller utländsk gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper.
 • Goda kunskaper i svenska språket (Sv2/Sva2).
 • Arbetslivserfarenhet är en fördel.
 • Intervju. Bifoga utdrag ur belastningsregistret.
 • Vi beaktar och lägger stor vikt vid personlig lämplighet vid antagning.

 

Birkagårdens folkhögskola är en del av det nationella nätverket FLiS – Folkhögskola med Lärarassistentutbildning i Samverkan (Nationell kvalitetsmärkning).

 • Studietakt: 100%
 • Alternativ 1: Längd 1 år, heltid på plats
 • Alternativ 2: Längd 1 år, distans med 8 fysiska träffar (17-18 augusti, 5-6 oktober, 1-2 februari, 21-22 mars) och 10 distansträffar på Google Meet
 • Studieort: Stockholm
 • Studieekonomi/söka CSN: Ja
 • Studiestödsnivå: Eftergymnasial nivå (B1)
 • Ansök senast: 30 maj
 • Kostnader: 950 kr/termin för service- och förbrukningsmaterial. Resor i samband med studiebesök bekostar deltagarna själva liksom den egna kurslitteraturen. Du behöver ha tillgång till egen laptop.
 • Kurstid: 17 augusti 2023 – 7 Juni 2024
 • Kontakt: Marie Andersson
 • Telefon: 072 – 275 15 27
 • E-post: marie.andersson@birkagarden.fhsk.se
 • Besöksadress till Elev- & Lärarassistent lokaler
  Birkagårdens Folkhögskola, Yrkeskurser
  Karlbergsvägen 86B, 4 tr
  113 35 Stockholm

 OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se