Konserter

Aktuella konserter

6/4 12.00 Lunchkonsert musik av bl a Bliss, Bach, Vivaldi
– S:t Matteus kyrka

13/4 12.00 Lunchkonsert med Pergolesis Stabat mater
– S:t Matteus kyrka

8/5 15.00 Barock-konsert på Historiska museet
– ett projekt under ledning av Maria Lindal

13/5 18.00 Musik kring Medelhavet
– en vårtradition med kammarmusik och opera på Medelhavsmuseet

22/5 16.00 Avslutningskonsert med bl a scener ur Calisto av Francesco Cavalli
– Olympiateatern, Västmannagatan 56

23/5 19.00 Avslutningskonsert med bl a scener ur Konsuln av Giancarlo Menotti
– Olympiateatern, Västmannagatan 56

24/5 19.00 Avslutningskonsert med kammarmusik
– Olympiateatern, Västmannagatan 56


Mötet med publiken

Vi erbjuder många konserttillfällen och har återkommande samarbeten med S:t Matteus församling, S:ta Klara kyrka, Medelhavsmuseet och Teater Lederman. 

En del konsertprogram är brokiga, andra är mer temabundna.
Repertoaren anpassas till var och ens behov och förmåga.
Vi har också regelbundet konsertliknande interna uppspelningar.

I mötet med publiken fördjupas det musikaliska och artistiska uttrycket. Efter varje konsert eller projekt har vi gemensam återkoppling och utvärdering.

Avslutningskonserten

I slutet av vårterminen samlas vi kring en större avslutningskonsert där alla deltar. Här blandas kammarmusik med musikdramatiska scener.

Projektdokumentationer finns under fliken ”Videoklipp”

Exempel på tidigare konsertprogram:

Höstavslutningskonsert med Klassiska musiklinjen 13 dec 2021

 OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se