Konserter

Aktuella konserter

Ons 5/10 12.00
Lunchkonsert i S:t Matteus kyrka

On 12/10 19.00
Kammarkonsert i S:t Matteus kyrka

Fre 21/10 18.30
Operaensembler och kammarmusik, Karlbergsvägen 86B

Fre 18/11 19.00
Konsert, påbyggnadsåret, Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9

Ons 23/11 12.00
Lunchkonsert S:t Matteus kyrka

Tor 1/12 18.30
Romanskonsert, Karlbergsvägen 86B

Fre 9/12 18.30
Decembersalong, Karlbergsvägen 86B

Må 12/12 19.00
Höstavslutningskonsert, Mikaels kapellet Karlbergsvägen 64


Mötet med publiken

Vi erbjuder många konserttillfällen och har återkommande samarbeten med S:t Matteus församling, S:ta Klara kyrka, Medelhavsmuseet och Teater Lederman. 

En del konsertprogram är brokiga, andra är mer temabundna.
Repertoaren anpassas till var och ens behov och förmåga.
Vi har också regelbundet konsertliknande interna uppspelningar.

I mötet med publiken fördjupas det musikaliska och artistiska uttrycket. Efter varje konsert eller projekt har vi gemensam återkoppling och utvärdering.

Avslutningskonserten

I slutet av vårterminen samlas vi kring en större avslutningskonsert där alla deltar. Här blandas kammarmusik med musikdramatiska scener.

Projektdokumentationer finns under fliken ”Videoklipp”

Exempel på tidigare konsertprogram:

Höstavslutningskonsert med Klassiska musiklinjen 13 dec 2021

 OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se