Tredje året – Film!

På linjen ”Film och berättande” ger vi dig redskapen för att både skapa och förstå filmens fantastiska värld. Vi varvar det egna skapandet med att titta och analysera film och annan form av berättande. Efter läsåret kommer du inte bara ha större kunskap i att filma, redigera och analysera utan även få med dig behörigheterna för att studera vidare på högskola.

Inga tekniska förkunskaper krävs.

Sagt om Film och berättande

”Roligt, intressant och kreativt! Superbra lärare!”

”Jättebra att man kombinerar att se och göra film med de olika ämnena.”

”Jag tycker man ska söka Film och berättande på grund av den demokratiska idén bakom inriktningen – att alla kan skapa.”

Vill du se några av de dokumentära filmer som deltagarna under åren gjort, klicka här.

Här är ett exempel. Regissör: Leyla Borssén, Film och berättande 2018-2019.

 

MER INFO OM FILM OCH BERÄTTANDE

Innehåll: Du studerar svenska, matematik/kriminologi, historia, engelska och naturkunskap. Du kommer att få kunskaper om de Globala målen för hållbar utveckling, gå på teater och museum samt vara en del av skolans sociala aktiviteter. Specifikt för klassen film och berättande är att vi använder oss av rörlig bild som ett verktyg för att lära oss mer om oss själva och den värld vi lever i. Den rörliga bilden och det egna skapandet blir hos oss ett sätt för att gräva djupare i och bredda respektive ämne, samtidigt som vi hela tiden undersöker oss själva och de berättelser vi bär med oss. Utöver flera mindre filmprojekt filmar deltagarna sin egen dokumentära berättelse. Filmerna visas under skolans egna filmfestival. Ingen teknisk förkunskap krävs. 

Tillval: Du väljer ett tillval på två lektioner/vecka och efter halva terminen byter du till något annat. Exempel på tillval är körsång, astronomi, yoga, skapande, spanska eller promenad.

Vad leder kursen till? Du får behörighet till högskola och förbättrar din ställning på arbetsmarknaden.  Du kommer att utveckla ditt språk, ditt kritiska tänkande och din analysförmåga. 

Behörighetskrav: Minst 2 års godkända studier på gymnasienivå eller motsvarande alternativt ett års folkhögskolestudier och ett års arbetslivserfarenhet . Du behöver även ha betyg i svenska 1 och engelska 5. Kursen passar bra för dig som har gått ett yrkesprogram och vill bli behörig till högskola eftersom det är ett stort fokus på svenska och engelska.

 

 OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se