kursinnehåll birkagårdens folkhögskola

Om skolan

Med starka anor och modiga drömmar!

Under 100 år har Birkagårdens folkhögskola utvecklats till att idag vara en av Sveriges största och mest eftersökta folkhögskolor. Från att dörrarna slogs upp den där dagen 1917 har Birkagårdens folkhögskola bidragit till ett mer jämställt och rättvist samhälle.

Vår omvärld förändras snabbt. Mycket utvecklas i en positiv riktning men samhället står också inför stora utmaningar: demografiska förändringar, framväxten av antidemokratiska rörelser och hotet mot vår miljö. För att förbli relevant och påverka samhället positivt måste Birkagårdens folkhögskola utvecklas i takt med tiden, tillvarata och skapa möjligheter.

Birkagårdens folkhögskola skapas av alla som studerar och arbetar på skolan. Vi är olika, men mycket förenar oss. Jag tror att vi alla vill att vår skola ska vara en mötesplats för människor med olika bakgrund och erfarenheter, där man möts och lär av varandra. Vi delar en tro på alla människors kraft och vilja att utvecklas  och vet att kultur och bildning har ett egenvärde.

Folkhögskola är en spännande och annorlunda form av vuxenutbildning. Vi är inte bundna till centrala läroplaner och varje skola bestämmer över innehållet i sina utbildningar. De som har valt att studera hos oss brukar säga att de har upptäckt nya starka sidor hos sig själva och ser nya möjligheter i livet. Välkommen till Birkagårdens folkhögskola och kunskap i rörelse!

Lars Kling, rektorOM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se