Mänskliga rättigheter

Samhällsvetenskaplig fördjupning med fokus på mänskliga rättigheter och dagsaktuella samhällsfrågor

  • Vill du bli allmänbildad och kunna hänga med i nyheter och debatter? Vill du bygga dina åsikter på fakta?
  • Vilka är de mänskliga rättigheterna och hur hänger de ihop med allt annat? Inspireras av människor, hjältar och visselblåsare som genom historien fram till idag försvarat rättigheter och stått upp mot förtryck.
  • Vill du bli riktigt väl förberedd för vidare studier?

 

I en tid där desinformation styr besluten hos många av världens mäktiga ledare och och falska nyheter vilseleder allmänheten är det viktigare än någonsin att hänga med i debatter och nyheter för att kunna sortera bort propaganda och falsk information. En förståelse av nyhetsflödet och kunna urskilja mönster och helheter utgör grunden för att få en omvärldsorientering. 

De mänskliga rättigheterna  tillkom efter andra världskrigets fasor och är grundvalen för civilisationen och ett värn mot barbari, grymhet och diktatur. Om inte medborgarna står upp för och försvarar de mänskliga rättigheterna och demokratin kan det gå utför i en snabb takt. Antalet demokratier minskar i världen och många regimer har under Corona-pandemin passat på att inskränka rättigheter.OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se