Kursplaner och policyer

Seniorlinjens kursplaner och måldokument

 

Kursplaner

Måldokument

Policydokument gällande seniorlinjen

 

Antagningspolicy

Policy vid resekurser

Policy vid deltagande och avvisande

 

Hantering av personuppgifter under kötid

De personuppgifter Birkagårdens folkhögskolas seniorlinje inhämtar vid ansökning till skolan är:

  • För och efternamn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Födelseår
  • Utbildningsbakgrund

Uppgifterna kommer att sparas fram till det att uppgiftslämnaren antingen blir antagen på skolan eller lämnar kön. Därefter raderas uppgifterna.

Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och inte spridas vidare till andra aktörer.

Vid antagning kommer även personnummer och eventuellt funktionshinder att efterfrågas. Dessa kommer, jämte redan lämnade uppgifter, omedelbart att vidarebefordras till skolans registreringssystem Schoolsoft och inte sparas utanför detta system.OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se