Ansökan

Ansök här! 

Ansökningsperiod
Vi börjar ta emot ansökningar den 1 mars. Vi har ingen sista ansökningsdag utan stänger när det är fullt. Det är bra att söka i mars-maj, men kan gå även senare. Kursstarten är i augusti. 

Behörighet
Hela vår kurs är på gymnasienivå och kräver att du är klar med grundskolans svenska, matematik, samhällskunskap och engelska samt ytterligare fyra ämnen alternativt att du har ett års arbetslivserfarenhet eller motsvarande kunskaper. Om du har gått på gymnasiet/komvux tillgodoräknas dina kurser och din utbildning förkortas från tre år till ett eller två.

Urval
Vi gör en bedömning utifrån intervju och tidigare studier. När vi antar personer till kursen väljer vi inte de som har bäst betyg. Vi utgår istället från visat intresse och om vår skola kan erbjuda dig det du behöver för att komma vidare i dina studier eller på arbetsmarknaden.

Så här går vår ansökningsprocess till
1. Vi får in din ansökan (det är viktigt att du har svarat på alla frågor)
2. Vi läser ansökningarna och väljer vilka vi kallar till intervju.
3. Vi skickar ut tid för intervju och du bekräftar om tiden passar
4. Du kommer på intervju
5. Om du behöver komplettera med något intyg/betyg så ska du göra det senast den 15/6!
6. Skolans antagningsgrupp fattar beslut om antagning
7. Du får antagningsbesked
8. Om du är antagen så behöver du bekräfta din plats

Antagningsintervju
Intervjun är lika mycket ett tillfälle för dig att få veta mer om skolan som det är för oss att få veta mer om dig. Under intervjun får du information om skolan och kursen. Du har även möjlighet att få svar på dina frågor samt titta på skolans lokaler. Det vi vill veta om dig är framför allt vad du har gjort tidigare och varför du söker till skolan. Under intervjun tittar vi på dina tidigare betyg samt andra intyg. Dina förkunskaper och studiemål påverkar hur lång tid du ska gå hos oss och vad du ska läsa. Under intervjun berättar vi hur många år du skulle studera hos oss och vad du skulle läsa för att uppnå dina studiemål (oftast gymnasiekompetens).

Referens och test i läs- och skrivförståelse
Ibland ber vi dig om en referens. Det kan vara en person från en skola du har gått på tidigare eller en medicinsk kontakt. Om du har studerat på en annan folkhögskola tidigare har vi som rutin att alltid ta referens från den skolan. I vissa fall ber vi dig även göra en liten test i läs- och skrivförståelse.

Komplettering, intyg/betyg senast den 15 juni!
Om du kommer på intervju till oss under tiden du fortfarande studerar på grund- eller gymnasienivå så vill vi att du skickar in dina betyg senast den 15 juni. Vi kan då ta hänsyn till dem vid beslut om antagning.

Om du har missat att ha med dig något intyg till intervjun så är det bra om du kompletterar så snabbt som möjligt. Om du inte har gjort det senast den 15 juni så blir din ansökan ogiltig.

En drogfri skola!
För oss är det mycket viktigt att skolan ska vara en plats fri från alkohol och droger. För att bli antagen till skolan krävs det att du har varit drogfri under minst tolv månader.

Behandling av personuppgifter
För att du ska kunna studera hos oss behöver vi registrera vissa av dina personuppgifter. Registrering av personuppgifter är reglerat i EUs dataskyddsförordning. Här kan du läsa vår policy gällande det. 

Senare start
Det kan vara möjligt att börja hos oss någon annan gång under året än vid kursstarten i augusti. Om det är möjligt avgörs av om vi har några lediga platser och vad du som söker har för studiemål och studiebakgrund. Om du är intresserad är du välkommen att mejla till vår studievägledare karin.ekstrand@birkagarden.fhsk.se

Mer om vår antagning
Om du vill läsa mer om vår antagning, behörighet och bedömningar kan du göra det här: Policy vid antagning till Allmän kurs 210224

För frågor, mejla till studievägledare Karin Ekstrand
karin.ekstrand@birkagarden.fhsk.seOM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se