Låtskrivare

Låtskrivare - en av inriktningarna på Rockmusiklinjen vid Birkagårdens FHSK

 

MUSIKUTBILDNINGEN FÖR DIG SOM VILL LÄRA DIG SKRIVA MUSIK

Låtskrivare är inriktningen som ger dig grundläggande kunskaper i komponerande, arrangerande och författande av musik och text i olika genrer, från olika tidsepoker. Dessa genrer har alla sitt ursprung i den afro-amerikanska traditionen, sådan den utvecklar sig från 1950-talet och framåt. Målsättningen är att tillföra kunskaper som gör att du utvecklas såväl hantverksmässigt som konstnärligt.

LÅTSKRIVARE är en inriktning som har som mål att stimulera dig som deltagare att förbättra och fördjupa dina kunskaper som kompositör och textförfattare framför allt inom rock-, pop- och soultraditionen. Det innebär bland annat att utveckla din förmåga att diskutera och förmedla synpunkter kring din låtskrivargärning. Det innebär också att utveckla dina förutsättningar att praktiskt kunna tillämpa de metoder som förbättrar och effektiviserar låtskrivandet.


ÄMNEN PÅ RMLs LÅTSKRIVARUTBILDNING

Låtskrivarverkstad

I ditt arbete får du uppgifter som du dels arbetar med individuellt och dels i grupp. Du får till uppgift att skriva genre- och tidstypiska låtar som sedan framför live av skolans Musikerinriktning. Parallellt får du även sido- och extrauppgifter som återknyter till utgångspunkter som är dagsaktuella. Deltagaren får också till uppgift att sammanställa en portfolio innehållande tre låtar att presentera för branschorganisationer, exempelvis musikförlag och skivbolag.

Text

Kursen ska ge grundläggande kunskaper i produktion och analys av svenska och engelska texter använda i musikaliska sammanhang. Kursen ska också stimulera dig som deltagare att förbättra och förenkla dina metoder att producera och analysera text, samt utveckla din förmåga att diskutera och förmedla synpunkter kring egna och andras texter. För att träna dina färdigheter delas uppgifterna in i produktion respektive analys. Det innebär att du dels skriver eget textmaterial, dels utgår från och analyserar andra författares textmaterial.

Musikkunskap

Ämnet är en kombination av bruksinstrument och musikteori.
Med pianot som färdmedel syftar kursen till att ge dig grundläggande kunskaper inom ackordslära, funktionsanalys samt harmoniska, rytmiska och melodiska förlopp.
I musikteorin går vi igenom grunderna de olika delämnena;
• Formlära/strukturlyssning
• Gehörslära
• Allmän musiklära
• Ackords- och harmonilära
• Rytmik
Kursen följer undervisningsblocken Single, LP, CD och Stream vilket skapar förutsättningar att analysera och förstå musiken för de olika tidsperioderna.

Inspelningsteknik

Gammal teknik möter ny teknik . Samspelet mellan musiker, tekniker och producent praktiseras i skolans professionella studio. Här får du dels jobba med analog inspelningsteknik men även den nya moderna digitala inspelningsmiljön. Vi jobbar i programmet Logic Studio Pro i Mac-miljö.

Föreläsningar – fördjupade ämnen

Under RMLs föreläsningar får du fördjupa dig i vissa ämnen, såsom hur den nordamerikanska rotmusiken ledde till rockmusiken, vilka influenser de stora rockbanden och artisterna hade samt hur du kan expandera ditt rytmiska tänkande med polyrytmik. Du får jobba med sväng, beat, groove och förstå vad är en shuffle är…egentligen!

Gästföreläsare – branschkunskap

Främst under vårterminen så får RML besök av några av landets främsta musiker, artister, arrangörer och låtskrivare som delar med sig av sina erfarenheter. Dessutom föreläser representanter för någon intresseorganisation, såsom Musikerförbundet.

Projekt

Under året arbetar man med flera projekt. Syftet är att de olika inriktningarna ska mötas och arbeta tillsammans. Det första är ett låtskrivarprojekt där låtskrivarna själva får planera, komponera, reptera och genomföra en konsert med nyskrivet material. Ett annat projekt är RMLs egna melodifestival – RMello – där egenkomponerade låtar konkurrerar om förstaplatsen i meloditävlingen som framförs av den Högskoleförberedande kursen.


SAMMANFATTNING – LÅTSKRIVARE

Genom att studera utifrån ett rockhistoriskt perspektiv utvecklar du en bred kunskapsbas genremässigt och ett fördjupat hantverkskunnande. Kompletterande uppgifter, som att exempelvis skriva med dagsaktuella artister i åtanke, skapar förutsättningar för att hålla dig ajour med den konstnärliga och tekniska utvecklingen inom låtskrivandet. Individuella, respektive gruppbaserade uppgifter leder dels till en personlig utveckling, och dels till en social utveckling, där din förmåga till samarbete är en grundläggande förutsättning för goda resultat.OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se