Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
vanliga frågor birkagårdens folkhögskola

Vanliga frågor

Frågor och svar som gäller alla folkhögskolor i hela landet finns det på folkhögskola.nu

Frågor om Allmän kurs på Birkagårdens folkhögskola

 • Vad har Birkagårdens folkhögskola för profil?
  Med våra allmänna kurser vill vi bidra till att utbildningsklyftorna i samhället minskar och till en ökad integration. Vårt mål är att eleverna ska få stöd och ges möjlighet att uppnå sina mål gällande fortsatt utbildning och arbete. Vi arbetar med detta genom t.ex. mentorskap, studievägledning, temaveckor, att träna studieteknik samt göra studiebesök. Våra båda musiklinjer ger god förberedelse för högre musikutbildning och yrkesliv som musiker. Med pensionärslinjen vill vi inspirera till samtal och erfarenhetsutbyte om aktuella händelser. Våra huvudmän är ABF och stiftelsen Birkagården. Vi är politiskt och religiöst obundna.

 

 • Hur lång är Allmän kurs?
  Utbildningen är 1, 2 eller 3 år. Hur länge du behöver studera beror på vad och hur länge du har studerat tidigare. Utbildningstiden kan även påverkas av din arbetslivserfarenhet, dina studieresultat på skolan samt av målet med dina studier.

 

 • Kan jag studera på grundskolenivå?
  Nej, på Birkagårdens folkhögskola kan du inte det. För att söka till oss behöver du ha godkänt i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik från årskurs nio eller ha motsvarande kunskaper. Det finns andra folkhögskolor som erbjuder grundläggande nivå.

 

 • Vilka inriktningar finns/vilka ämnen läser man?
  På folkhögskolan läser man inte samma efter samma kursplaner som på gymnasiet. Men Allmän kurs måste innehålla ämnen som ger dig kunskaper som motsvarar engelska 5,6, Svenska/svenska som andraspråk 1.2.3, historia 1a1, matematik 1, naturkunskap 1a1, religion 1 och samhällskunskap 1a1.Utöver de allmänna ämnena har vi fyra inriktningar på Birkagårdens folkhögskola. Ekonomi och juridik, Psykologi och samhället, Högskoleförberedande Vår omvärld samt Högskoleförberedande Film och berättande.

 

 • Kan jag bli behörig till högskola och universitet?
  Ja! När du har avslutat allmän kurs hos oss samt uppnått behörighet i samtliga gymnasiegemensamma ämnen har du grundläggande behörighet för högskolestudier. Vissa universitets- och högskoleutbildningar kräver att de sökande, utöver grundläggande behörighet, även har särskild behörighet i vissa kurser. Vilka kurser det är varierar från utbildning till utbildning. Vill du utbilda dig till ekonom krävs det t.ex. att du, utöver den grundläggande behörigheten, har särskild behörighet i matematik 2 och 3. Det kan du läsa hos oss! För att få mer information om behörighetskrav till olika högskoleutbildningar kan du besöka studera.nu

 

 • Hur gamla är de som studerar på Allmän kurs? 
  Medelåldern på våra studerande brukar vara 22-24år. Den nedre åldersgränsen är 18år och vi har alltid några artonåringar som studerar hos oss. Det finns ingen övre åldersgräns. Den äldsta som studerat hos oss var 56år men det är ganska ovanligt. Vi har alltid ett antal studerande som är 30+. Vi sätter stort värde i att våra studerande har olika åldrar eftersom det ger ett mervärde till utbildningen.

 

 • Kan jag studera på kvällstid eller distans?
  Nej. Kursen är på heltid dagtid med höga krav på närvaro och delaktighet.

 

 • Hur ser en vanlig skoldag ut?
  Kursen är på heltid, måndag-fredag. Skoldagen börjar tidigast 8.30 och slutar senast 16.00. Ibland har vi sovmorgon och ibland slutar vi tidigare. Varje vecka innehåller ca 30 stycken 40-minuters lektioner. Vårt schema set ut som ett traditionellt skolschema, det vill säga du läser ett ämne i taget. Några gånger per termin bryts det vanliga schemat och då arbetar vi istället utifrån olika teman som t.ex. miljö, vidare studier eller studieteknik. Vi gör även studiebesök samt sociala- och kulturella aktiviteter.

 

 • Kan man få extra stödundervisning?
  Varje klass har två mentorer som finns till för att stötta och hjälpa deltagare som har kommit efter eller som behöver hjälp att organisera sina studier. Under mentorstiden går vi igenom hur veckan ser ut. Vilka uppgifter och prov väntar? Händer något utöver det vanliga schemat? Skolan har även en speciallärare. Specialläraren arbetar främst med dem som har läs- och skrivsvårigheter och hon handleder dem i att använda de tekniska hjälpmedel som finns på skolan. Vi har även studie- och yrkesvägledare samt två stödpersoner anställda.

 

 • Hur ansöker jag?
  Vi antar genom intervjuer. Det första steget för att söka till skolan är bara att skicka ett mejl. Under rubriken ”Ansökan” kan du läsa mer.

 

 • När är sista ansökningsdag?
  Vi börjar med antagningen till höstterminen den 1 mars varje år. Från och med den 1 mars är du välkommen med din ansökan. Vi har inget sista datum utan vi arbetar med antagningen tills dess att alla platser är fyllda. Om du vill studera på skolan så lönar det sig alltid att höra av sig och se om det finns någon ledig plats. I undantagsfall går det att börja studera någon annan gång under året än i augusti men då krävs det dels att det finns en ledig plats och dels att det du har studerat stämmer överens med det som skolans deltagare redan har hunnit studera under året.

 

 • Kan jag börja studera på vårterminen?
  Vi startar inga nya klasser i januari. I undantagsfall är det möjligt att börja studera men det beror dels på vad du har läst tidigare och dels på om vi har några lediga platser. Ring till vår studievägledare och hör om det är möjligt.

 

 • Vad händer på antagningsintervjun?
  Intervjun är lika mycket ett tillfälle för dig att få veta mer om skolan som det är för oss att få veta mer om dig. Under intervju kommer du att få information om skolan och kursen. Du har även möjlighet att få svar på dina frågor samt titta på skolans lokaler. Det vi vill veta om dig är framför allt vad du har gjort tidigare och varför du söker till skolan. Under intervjun tittar vi på dina betyg samt andra intyg. Du får även göra en test i läs- och skrivförståelse.

 

 • Vad kostar det?
  Själva undervisningen är avgiftsfri. Däremot får du betala för kurslitteratur och studieomkostnader så som studiebesök, kulturella och sociala aktiviteter, gästföreläsare, internet, kopiering och försäkring. Aktuella summor finns på Allmänna kursens startsida. Skolan säljer begagnade böcker till mycket bra priser.

 

 • Får jag studiestöd?
  Ja, utbildningen är studiemedelsberättigad.


OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
SKOLANS HUVUDMÄN
DET HÄR VILL VI

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se