Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
klassisk musik birkagardens folkhogskola

Om utbildningen

 

Birkagårdens Klassiska Musiklinje har funnits i 50 år och många av landets sångare och musiker har börjat sin yrkesutbildning hos oss. Med förankring i vår rika tradition utvecklas verksamheten kontinuerligt, alltid med hög konstnärlig kvalité som mål.

Våra lokaler i centrala Stockholm ger oss närhet till stadens aktuella kulturevenemang. Här möter du en stimulerande miljö där prestationsångest och konkurrens aktivt motverkas, där alla har ett gemensamt ansvar och där var och en ges de bästa förutsättningarna för sin musikaliska utveckling och kreativa process.

Vem kan studera på skolan?
Linjen har plats för 36-38 deltagare. Studierna bedrivs på heltid och ger god förberedelse till högre musikutbildning. Många går vidare till högskolan redan efter ett år. Vi vänder oss också till dig som har andra mål med ditt musicerande. (Vi ger generellt inte plats till den som har en färdig masterutbildning på sitt instrument)Du ska ha fyllt 18, men det finns ingen övre åldersgräns. Alla instrument är välkomna på skolan, inklusive sång. Det är främst den musikaliska färdigheten som avgör vem som erbjuds plats.

Lokalerna är dåligt anpassade till förekommande funktionshinder.

Vad ingår i undervisningen?
Du får individuella lektioner på huvudinstrumentet med möjlighet att välja egen lärare. Ensemble, interpretation och scenisk gestaltning är en central del i verksamheten. Undervisningen i teoretiska ämnen sker delvis i mindre grupper och anpassas i hög grad till dina förkunskaper. Undervisningen omfattar även gästlärare, workshops och studiebesök.
Du får många konserttillfällen både inom och utanför skolans lokaler.

Studiernas omfattning och upplägg
Utbildningen är ettårig, med möjlighet att söka vidare till ett påbygggnadsår.
Läsåret omfattar heltidsstudier, dagtid i ca 34 veckor.
Konserterna ligger delvis på kvällar och helger.
En del ämnen studerar du blockvis, andra veckovis, därför kan veckoschemat variera något under året. Det finns gott om tid till egen övning.
Vid årets slut får du ett studieintyg med omdömet Godkänd/Icke Godkänd för respektive ämne.

Läsåret 2017-2018

Höstterminen 21 augusti–21 december
Vårterminen 8 januari –1 juni
Höstlov: vecka 44
Sportlov: vecka 9
Påsklov: vecka 14

Kalendarium 2017-2018 uppdaterat
Måldokument klassiska musiklinjen »OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
SKOLANS HUVUDMÄN
DET HÄR VILL VI

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se