Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola

Om skolan

Birkagårdens folkhögskola grundades vintern 1916/1917 av ABF i Stockholm och Stiftelsen Birkagården som är skolans huvudmän. Skolan låg länge i Stiftelsens lokaler på Karlbergsvägen i Stockholm. Då ABF-huset på Sveavägen stod klart 1961 flyttade skolan dit. Där har vi än idag verksamhet i form av allmän kurs, etablerings kurs och studiemotiverande folkhögskolekurs. I Stiftelsen Birkagårdens lokaler driver vi en Klassisk musiklinje och en Pensionärslinje och i Fryshuset har vi en Rockmusiklinje.

SKOLANS MÅLDOKUMENT
Måldokument 2011 Antaget 6 december 2010

 • Birkagårdens folkhögskola skall arbeta för att minska utbildningsklyftorna i samhället och skall satsa en avgörande del av sina resurser för att åstadkomma detta. Behoven finns såväl bland yngre som äldre människor, såväl bland de i landet födda som bland de nya svenskarna.
 • Skolan skall också ha en tydlig profilering mot estetisk verksamhet och prioriterar då sådan genom vilken skolan kan göra en unik insats och som svarar mot ett stort visat intresse.
 • Genom allmän medborgerlig bildning skall deltagarnas engagemang i samhällsutvecklingen vidgas. Verksamheten syftar till att deltagarna skall utveckla kritiskt omdöme, självständighet och samarbetsförmåga samt att deras skapande förmåga ökar.
  Deltagarna skall härigenom öka sina möjligheter att påverka sin livssituation.
 • Skolan skall bidra till att integrationen i det svenska samhället ökar genom att bereda möjligheter för personer med utländsk härkomst eller bakgrund att delta i studierna på skolans samtliga kurser.
 • Genom att alla kurser är öppna för samtliga sökande är det av särskild vikt att skolan i största möjliga mån vinnlägger sig om att undanröja olika typer av hinder för deltagare med funktionshinder.
 • Skolan arbetar med individen i centrum och med fokus på hennes utveckling på såväl det kunskapsmässiga som det personliga planet. Vårt mål är att deltagaren ska lämna oss stärkta i sitt självförtroende och med stora förhoppningar på vad framtiden kan erbjuda.
 • Skolan skall bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och då särskilt beakta:
  • Att det finns tydliga mål för verksamheten och att denna är ändamålsenlig.
  • Att skolan i samtliga sina verksamheter svarar upp mot statens syften med folkbildningen och arbetar inom de sju verksamhetsområden som riksdagen fastställt.
  • Att samverkan med skolans huvudmän fördjupas.
  • Kursdeltagarnas behov och önskningar
  • Personalens behov och önskningar
  • Att samverkan med andra folkhögskolor utvecklas.


OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
SKOLANS HUVUDMÄN
DET HÄR VILL VI

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se