skolans huvudmän birkagårdens folkhögskola

Om styrelsen

Folkhögskolan och dess olika verksamheter har en viktig roll inom folkbildningen, och för demokratin i samhället

 

Styrelsen väljs årligen vid den ideella föreningen Birkagårdens folkhögskolas årsmöte. Styrelsen leder föreningens verksamhet och ansvarar för organisation och förvaltning av skolans angelägenheter. För beredning och verkställande av styrelsens beslut och för ledning av folkhögskolans löpande verksamhet anställer styrelsen rektor som är föredragande i styrelsen.

Styrelsen ska aktivt verka för en livskraftig folkhögskola som inom ramen för ändamålet, utvecklas och växer, har en god arbetsmiljö och en långsiktigt stabil ekonomi. Styrelsen fastställer strategiska mål och följer upp dessa med avseende på ledning och organisation, kursutbud, finansiering, kvalitet, kommunikation och lokal- och kompetensförsörjning. Styrelsen sammanträder normalt 5-7 gånger per år. Mellan styrelsemötena möts ett arbetsutskott (AU) bestående av ordförande, vice ordförande och rektor för att bereda kommande styrelseärenden och bistå rektor i den löpande förvaltningen. Styrelsen strävar efter att kunna bidra till skolans verksamhet och utveckling med en bred kompetens – såväl från folkrörelser och folkhögskola jämte utbildning i stort som gällande juridik, ekonomi och HR-frågor.

Håkan Wiclander, ordförande

Styrelsens medlemmar:

Håkan Wiclander, ordförande
Ordförande i styrelsen sedan 2013, med 26 års arbete inom folkbildning, utbildning och idéburen sektor.
070-2101742
hakan@wiclander.se

Swante Holm, vice ordförande
Pensionär. fd ombudsman och ledamot i styrelsen för stiftelsen Birkagården
070-5376280
swante.holm@gmail.com

Oskar Norberg, ledamot
Föreståndare för Ivarsudde kollo & ungdomsverksamheten på stiftelsen Birkagården
072-7444047
oskar.norberg@birkagarden.se

Teres Lindberg, ledamot
teres.lindberg@abf.se
08-287026

Simon Hansson, ledamot
Verksamhetschef folkbildningen
070-9424582, 08-4534125
simon.hansson@abf.se

Erik Tängerstad, ledamot
070-6615235
erik.tangerstad@birkagarden.fhsk.se

Snaedis Masdottir, ledamot
08-52523005
storfritids@birkagarden.se

Johan Lundquist
08-6202701
johan.lundquist@abf.se

 

Suppleanter:

Anders Syrén, Birkagården
anderssyren@yahoo.se

Veronica Lagerman Lindblom
08-4534189
veronica.lagermanlindblom@abf.se

Balder Navier Sarmentero
08-6202606
balder.naviersarmentero@abf.se

 

Adjungerade:

Lars Kling, ledamot
Rektor för Birkagårdens folkhögskola
070-7751485
lars.kling@birkagarden.fhsk.se

Jessica Remes, sekreterare
Ekonomiadministratör på Birkagårdens folkhögskola
08-524 633 30
jessica.remes@birkagarden.fhsk.seOM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se