skolans huvudmän birkagårdens folkhögskola

Om styrelsen

Folkhögskolan och dess olika verksamheter har en viktig roll inom folkbildningen, och för demokratin i samhället

 

Styrelsen väljs årligen vid den ideella föreningen Birkagårdens folkhögskolas årsmöte. Styrelsen leder föreningens verksamhet och ansvarar för organisation och förvaltning av skolans angelägenheter. För beredning och verkställande av styrelsens beslut och för ledning av folkhögskolans löpande verksamhet anställer styrelsen rektor som är föredragande i styrelsen.

Styrelsen ska aktivt verka för en livskraftig folkhögskola som inom ramen för ändamålet, utvecklas och växer, har en god arbetsmiljö och en långsiktigt stabil ekonomi. Styrelsen fastställer strategiska mål och följer upp dessa med avseende på ledning och organisation, kursutbud, finansiering, kvalitet, kommunikation och lokal- och kompetensförsörjning. Styrelsen sammanträder normalt 5-7 gånger per år. Mellan styrelsemötena möts ett arbetsutskott (AU) bestående av ordförande, vice ordförande och rektor för att bereda kommande styrelseärenden och bistå rektor i den löpande förvaltningen. Styrelsen strävar efter att kunna bidra till skolans verksamhet och utveckling med en bred kompetens – såväl från folkrörelser och folkhögskola jämte utbildning i stort som gällande juridik, ekonomi och HR-frågor.

Håkan Wiclander, ordförande

Styrelsens medlemmar:

Håkan Wiclander, ordförande
Ordförande i styrelsen sedan 2013, med 26 års arbete inom folkbildning, utbildning och idéburen sektor.  Studieombudsman & chef ABF Stockholm.
070-2101742
hakan.wiclander@abf.se

Swante Holm, vice ordförande
Pensionär. fd ombudsman och ledamot i styrelsen för stiftelsen Birkagården
070-3579445
swante.holm@gmail.com

Jessica Remes, sekreterare
Ekonomiadministratör på Birkagårdens folkhögskola
08-524 633 30, 073-660 91 71
jessica.remes@birkagarden.fhsk.se

Lars Kling, ledamot
Rektor för Birkagårdens folkhögskola
08-52463331,070-7751485
lars.kling@birkagarden.fhsk.se

Anna Asp, ledamot
Ekonomiansvarig i Stiftelsen Birkagården (huvudman i  Birkagårdens FHSK)
08-52523002, 073-9252283
anna.asp@birkagarden.se 

Oskar Norberg, ledamot
Föreståndare för Ivarsudde kollo & ungdomsverksamheten på stiftelsen Birkagården
070-6058701
oskar.norberg@birkagarden.se

Inger Lilienberg, ledamot
Verksamhetschef ABF Stockholm Vuxenutbildning
inger.lilienberg@abf.se

Teres Lindberg, ledamot
teres.lindberg@riksdagen.se

Emma Ardin Holm, ledamot
Rektor och enhetschef Komvux city, ABF Stockholm
emma.ardin.holm@abf.se

Simon Hansson, suppleant
Verksamhetschef folkbildningen
simon.hansson@abf.se

 OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se