Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola

Lärarassistent

Den svenska skolan kommer framöver ha ett stort behov av att rekrytera personal och inte bara lärare utan även de som kan avlasta lärarna i arbetet med eleverna. Detta är en utbildning för dig som är intresserad att jobba inom skola och fritidsverksamhet som lärarassistent eller elevassistent. Utbildningen syftar till att skapa förutsättningar för dig till att kunna ha ett professionellt förhållningssätt till yrket och ge dig nyförvärvade erfarenheter och kunskaper som bidrar till att du känner dig trygg i arbetet med att stödja elever, lärare och övrig personal i skolan och inom fritidsverksamheten.


Känner du igen sig i ett eller några av följande påståenden:

  • Du har ett intresse för att jobba med människor i allmänhet och barn och unga i synnerhet
  • Du jobbar kanske redan idag i skolan som elevassistent, resursperson, lärarassistent eller pedagogassistent men saknar formell utbildning
  • Du kanske funderar på att i framtiden utbilda dig till lärare


I utbildningen varvas teori med praktiska moment som du utför på den arbetsplatsförlagda delen (APL) på en skola som utgör 25% av din tid. Du kommer vara på plats i skolan 50% och sedan att ha möjlighet till distansstudier på 25%. Utbildningen genomförs i lokaler i centrala Stockholm, i ABF-huset på Sveavägen 41.


Kursinnehåll

  • Det svenska skolsystemet: Skolans historia och utveckling, skolformer, skoljuridik, styrdokument
  • IKT och administration: IT i skolan och skoladministration
  • Pedagogik och metodik: Kunskap och förståelse, pedagogiska teorier och modeller, funktionsnedsättningar/funktionsvariationer
  • Psykologi: Kommunikation, ledarskap, etik i skolan och konflikthantering
  • Sociologi: Kulturmöten, socialt arbete, barn och ungdomar i samhället
  • Egen fördjupning kring ett tema

 


Mer om utbildningen:

Inriktning:  Lärar- och elevassistent med möjlighet att jobba inom skolans alla stadier samt folkhögskola.

Huvudområde: Socialt och pedagogiskt arbete

Studieort: Stockholm

Antal deltagare: Max 30 st

Studietid: Datum för kursstart meddelas senare

Inträdeskrav: Behörighet till yrkeshögskola.

Studieekonomi/söka CSN: Ja

Studietakt: Heltid 100% med 50% på plats, 25% arbetsplatsförlagt lärande (APL) och 25% distans

Studiestödsnivå: Eftergymnasial nivå (B1)

Kursintyg: Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper och kompetenser som den studerande förvärvat under kursen.

Bedömningsgrader vid examinationer: Varje moment bedöms, för att efter avslutad utbildning sammanfattas och skriftligt ges i omdömena: Underkänd eller Godkänd.

Servicekostnad: 500 kr / läsår. Här ingår försäkring, kopieringskostnader, kompendium etc.

 

 


Kontakt: Jenny Sallnäs, verksamhetsledare 

jenny.sallnas@birkagarden.fhsk.se

tel. 070-4545362


 OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
SKOLANS HUVUDMÄN
DET HÄR VILL VI

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se