Lärarassistent

Känner du igen dig i ett eller några av följande påståenden?

Du har ett intresse för att jobba med människor i allmänhet och barn och unga i synnerhet

Du jobbar kanske redan idag i skolan som elevassistent, resursperson, lärarassistent eller pedagogassistent men saknar formell utbildning

Du kanske funderar på att i framtiden utbilda dig till lärare

 

Den svenska skolan kommer framöver ha ett stort behov av att rekrytera personal och inte bara lärare utan även de som kan avlasta lärarna i arbetet med eleverna. Detta är en utbildning för dig som är intresserad att jobba inom skola och fritidsverksamhet som lärarassistent eller elevassistent. Utbildningen syftar till att skapa förutsättningar för dig till att kunna ha ett professionellt förhållningssätt till yrket och ge dig nyförvärvade erfarenheter och kunskaper som bidrar till att du känner dig trygg i arbetet med att stödja elever, lärare och övrig personal i skolan och inom fritidsverksamheten.

I utbildningen varvas teori med praktiska moment som du utför på den arbetsplatsförlagda delen (APL) på en skola som utgör 25% av din tid. Du kommer vara på plats i skolan 50% och sedan att ha möjlighet till distansstudier på 25%. Utbildningen genomförs i lokaler i centrala Stockholm, i ABF-huset på Sveavägen 41.

Kursinnehåll

Det svenska skolsystemet: Skolans historia och utveckling, skolformer, skoljuridik, styrdokument
IKT och administration: IT i skolan och skoladministration
Pedagogik och metodik: Kunskap och förståelse, pedagogiska teorier och modeller, funktionsnedsättningar/funktionsvariationer
Psykologi: Kommunikation, ledarskap, etik i skolan och konflikthantering
Sociologi: Kulturmöten, socialt arbete, barn och ungdomar i samhället
Egen fördjupning kring ett tema

Inriktning: Lärar- och elevassistent med möjlighet att jobba inom skolans alla stadier samt folkhögskola.
Huvudområde: Socialt och pedagogiskt arbete
Studieort: Stockholm
Antal deltagare: Max 30 st
Studietid: 19 augusti 2019- 5 juni 2020
Ansökan: Senast 17 maj 2019
Inträdeskrav: Behörighet till yrkeshögskola.
Studieekonomi/söka CSN: Ja
Studietakt: Heltid 100% med 50% på plats, 25% arbetsplatsförlagt lärande (APL) och 25% distans
Studiestödsnivå: Eftergymnasial nivå (B1)
Kursintyg: Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper och kompetenser som den studerande förvärvat under kursen.
Bedömningsgrader vid examinationer: Varje moment bedöms, för att efter avslutad utbildning sammanfattas och skriftligt ges i omdömena: Underkänd eller Godkänd.
Servicekostnad: 950 kr / termin. Här ingår försäkring, kopieringskostnader, kompendium etc.

Kontakt: jenny.sallnas@birkagarden.fhsk.se
www.birkagarden.fhsk.se 070-4545362

 OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se