Lärarassistent

Känner du igen dig i ett eller några av följande påståenden?

-Du har ett intresse för att jobba med människor i allmänhet och barn och unga i synnerhet

-Du jobbar kanske redan idag i skolan som elevassistent, resursperson, lärarassistent eller pedagogassistent men saknar formell utbildning

-Du kanske funderar på att i framtiden utbilda dig till lärare

Den svenska skolan kommer framöver ha ett stort behov av att rekrytera personal och inte bara lärare utan även de som kan avlasta lärarna i arbetet med eleverna. Detta är en utbildning för dig som är intresserad att jobba inom skola och fritidsverksamhet som lärarassistent.

Utbildningen syftar till att skapa förutsättningar för dig till att kunna ha ett professionellt förhållningssätt till yrket och ge dig nyförvärvade erfarenheter. Utbildningen bidrar till kunskaper som gör att du känner dig trygg i arbetet med att stödja elever, lärare och övrig personal i skolan och inom fritidsverksamheten. Den här utbildningen är processinriktad för att utvecklas till en god pedagog med spetskompetens mot administrativt arbete.

I utbildningen varvas teori med praktiska moment som du utför på den arbetsplatsförlagda delen (praktik) på en skola som utgör 25% av din tid. Du kommer vara på plats i skolan 50% och sedan att ha möjlighet till distansstudier på 25%. Utbildningen genomförs i lokaler i centrala Stockholm, på Birkagården som ligger på Karlbergsvägen 86 B, Stockholm.

Kursinnehåll

Skolans organisation och uppdrag: Skolans historia och utveckling, skolformer, skoljuridik, styrdokument

Dokumentation och administration: IT i skolan och skoladministration

Pedagogik, lärande och utveckling: Kunskap och förståelse, pedagogiska teorier och modeller, funktionsnedsättningar/funktionsvariationer

Anpassningar och särskilt stöd: Specialpedagogiska metoder, funktionsnedsättningar, elevhälsa och lagar som styr rätten till särskilt stöd

Ledarskap: Ledarskaps-teorier, personlig utveckling, grupprocesser och etik i skolan

Kommunikation och konflikthantering: Teorier i kommunikation, konflikthantering och personlig kommunikation

Beteende och socialt samspel: Kulturmöten, sociala grupperingar, barn och ungdomar i samhället

Fördjupningsarbete: Kunskap och förståelse för lättare vetenskapliga teorier, informationsinhämtning och enklare utformning av en rapport

Praktik: Omsätta teoretiska metoder till praktiska moment, skolans verksamhet, kommunikation och yrkesroll

Inriktning: Lärarassistent med möjlighet att jobba inom skolans alla stadier samt folkhögskola.
Huvudområde: Socialt och pedagogiskt arbete
Studieort: Stockholm, Karlbergsvägen 86b.
Antal deltagare: Max 15 st
Studietid: 18 augusti 2022- 2 juni 2023
Ansökan: Senast 14 maj 2022
Inträdeskrav: Behörighet till yrkeshögskola.
Studieekonomi/söka CSN: Ja
Studietakt: Heltid 100% med 50% på plats, 25% praktik och 25% distans
Studiestödsnivå: Eftergymnasial nivå (B1)
Kursintyg: Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper och kompetenser som den studerande förvärvat under kursen.
Bedömningsgrader vid examinationer: Varje moment bedöms, för att efter avslutad utbildning sammanfattas och skriftligt ges i ett intyg vid godkänd utförd utbildning.
Servicekostnad: 950 kr / termin. Här ingår försäkring, kopieringskostnader, kompendium etc.

 

Ansökan är nu stängd för hösten 2022.

 

Marie Andersson, verksamhetsledare

0722751527

marie.andersson@birkagarden.fhsk.se

 OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se