Elevassistent

Ny start hösten 2021!


Utbilda dig till Elevassistent på distans!

En distansutbildning för dig som är verksam inom förskola, skola och fritidsverksamhet eller liknande som elevassistent och för dig som vill arbeta som elevassistent. Utbildningen syftar till att genom utbildnings- och kompetenshöjande insatser att skapa förutsättningar för ett professionellt förhållningssätt till yrket och ge dig nyförvärvade erfarenheter och kunskaper som bygger på din kompetens i arbetet med att stödja elever, lärare och övrig personal i skolan och inom fritidsverksamheten.

Praktiska moment och uppgifter utförs på din arbetsplats eller APL/praktik och utbildningen innehåller 6 närträffar på Birkagårdens folkhögskola under kurstiden. Utbildningen genomförs i lokaler i centrala Stockholm. på Sveavägen 41 (ABF-huset).

Känner du igen dig i ett eller några av följande påståenden:

  • Du jobbar kanske idag som elevassistent eller resurspedagog men saknar formell utbildning
  • Du vill bygga på din kompetens inom ditt arbetsområde men kanske inte kan begära tjänstledigt på heltid
  • Du har ett intresse för att jobba med människor och hjälpa elever.

Kursinnehåll

  • Det svenska skolsystemet: Skolans historia och utveckling, skolformer, skoljuridik, styrdokument samt IT i skolan.
  • Pedagogik och metodik: Kunskap och förståelse, pedagogiska teorier och modeller
  • Specialpedagogik: Funktionsnedsättningar/funktionsvariationer, metoder och förhållningssätt.
  • Psykologi: Kommunikation, ledarskap, etik i skolan och konflikthantering
  • Sociologi: Kulturmöten, socialt arbete, barn och ungdomar i samhället
  • Egen fördjupning kring ett tema

 

Information om utbildningen:

Inriktning: Elevassistenter inom skolans alla stadier

Huvudområde: Socialt och pedagogiskt arbete

Studieort: Stockholm

Antal deltagare: Max 15 st

Studietid: 19 augusti 2021- 3 juni 2021

Ansökan: Senast 9 maj 2021.

Antagningskrav: Behörighet till yrkeshögskola. Arbetslivserfarenhet är meriterande. Vid anställning ska ansökan vara styrkt med arbetsgivarintyg och referenser.

Studieekonomi/söka CSN: Ja

Studiestödsnivå: Eftergymnasial nivå (B1)

Studietakt: 100% – varav 60% på distans, 15 % skolförlagd undervisning samt 25% APL alt arbete.

Kursintyg: Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper och kompetenser som deltagaren förvärvat under kursen.

Examinationer: Godkänt deltagande på obligatoriska träffar samt inlämningar och godkänt APL-omdöme.

Bedömningsgrader: Varje moment bedöms, för att efter avslutad utbildning sammanfattas och skriftligt ges i ett intyg vid godkänd utförd utbildning.

Servicekostnad: 950 kr / läsår. Här ingår exempelvis försäkring, kopieringskostnader, kompendium etc.

 

Distansstudier på heltid och den egna arbetsplatsen

Elevassistentutbildningen är en heltidsutbildning på distans. Du har antingen ett arbete inom skola eller fritidsverksamhet alternativt gör du 25% APL, praktik. Det innebär att du som deltagare behöver avsätta totalt 14-18 timmar/vecka för studier utöver ditt arbete på en skola eller fritidsverksamhet eller APL. Studierna är att jämföra med yrkeshögskolestudier med användandet av utbildningsanordnarens digitala plattform Schoolsoft och verktyg för distansutbildning, Google Classroom. Du behöver på egen hand ha tillgång till it-utrustning och en stabil internetförbindelse för att kunna delta i utbildningen. En viktig del av utbildningen är de praktiska obligatoriska moment i utbildningen som genomförs och följs upp på din arbetsplats alt APL.

Kursen är en utbildning med distansstudier med 6 obligatoriska träffar, tre per termin. Resor och eventuellt boende står du som kursdeltagare själv för.

Kursstart: 19 augusti 2021

Ansökan är stängd för hösten 2021! Hör av dig till Cecilia om du vill stå som reserv.


Kontakt: Cecilia Aronsson, verksamhetsledare

cecilia.aronsson@birkagarden.fhsk.se

tel. 073-540 73 02

 

 OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se