Elevassistent distans

Ny start hösten 2023!


Utbilda dig till Elevassistent på distans!

En distansutbildning för dig som är verksam inom förskola, skola och fritidsverksamhet eller liknande som elevassistent och för dig som vill arbeta som elevassistent. Utbildningen syftar till att genom utbildnings- och kompetenshöjande insatser att skapa förutsättningar för ett professionellt förhållningssätt till yrket och ge dig nyförvärvade erfarenheter och kunskaper som bygger på din kompetens i arbetet med att stödja elever, lärare och övrig personal i skolan och inom fritidsverksamheten.

Praktiska moment och uppgifter utförs på din arbetsplats eller på praktikplats i skola eller förskola och utbildningen innehåller 8 lektionsdagar per termin på Birkagårdens folkhögskola under kurstiden.

Utbildningen genomförs i lokaler i centrala Stockholm på Karlbergsvägen 86b (Birkagården).

Känner du igen dig i ett eller några av följande påståenden:

  • Du jobbar kanske idag som elevassistent eller resurspedagog men saknar formell utbildning
  • Du vill bygga på din kompetens inom ditt arbetsområde men kanske inte kan begära tjänstledigt på heltid
  • Du har ett intresse för att jobba med människor och hjälpa elever.

 

Kursinnehåll

Skolans organisation och uppdrag: Skolans historia och utveckling, skolformer, skoljuridik, styrdokument

Pedagogik, lärande och utveckling: Kunskap och förståelse, pedagogiska teorier och modeller, funktionsnedsättningar/funktionsvariationer

Anpassningar och särskilt stöd: Specialpedagogiska metoder, funktionsnedsättningar, elevhälsa och lagar som styr rätten till särskilt stöd

Ledarskap: Ledarskaps-teorier, personlig utveckling, grupprocesser och etik i skolan

Kommunikation och konflikthantering: Teorier i kommunikation, konflikthantering och personlig kommunikation

Beteende och socialt samspel: Kulturmöten, sociala grupperingar, barn och ungdomar i samhället

Fördjupningsarbete: Kunskap och förståelse för lättare vetenskapliga teorier, informationsinhämtning och enklare utformning av en rapport

Praktik: Omsätta teoretiska metoder till praktiska moment, skolans verksamhet, kommunikation och yrkesroll

 

Information om utbildningen:

Inriktning: Elevassistenter inom skolans alla stadier

Huvudområde: Socialt och pedagogiskt arbete

Studieort: Stockholm, Karlbergsvägen 86 b

Antal deltagare: Max 15 st

Studietid: 17 aug 2023 – 7 jun 2024

Ansökan öppnar: 1 Februari till 1 augusti 2023

Antagningskrav: Behörighet till yrkeshögskola. Gymnasieutbildning, Sv2 eller Sva 2. Arbetslivserfarenhet är meriterande. Vid anställning ska ansökan vara styrkt med arbetsgivarintyg och referenser.

Studieekonomi/söka CSN: Ja

Studiestödsnivå: Eftergymnasial nivå (B1)

Studietakt: Heltid 100% – varav 60% på distans, 15 % skolförlagd undervisning samt 25% APL alt arbete.

Kursintyg: Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper och kompetenser som deltagaren förvärvat under kursen.

Examinationer: Godkänt deltagande på obligatoriska träffar samt inlämningar och godkänt APL-omdöme.

Bedömningsgrader: Varje moment bedöms, för att efter avslutad utbildning sammanfattas och skriftligt ges i ett intyg vid godkänd utförd utbildning.

Servicekostnad: 950 kr / läsår. Här ingår exempelvis försäkring, kopieringskostnader, kompendium etc.

Distansstudier på heltid och den egna arbetsplatsen

Elevassistentutbildningen är en heltidsutbildning på distans med några närträffar .Du har antingen ett arbete inom skola eller fritidsverksamhet alternativt gör du 25% APL, praktik. Det innebär att du som deltagare behöver avsätta totalt 14-18 timmar/vecka för studier utöver ditt arbete på en skola eller fritidsverksamhet eller Praktikplats.  Studierna är att jämföra med yrkeshögskolestudier med användandet av utbildningsanordnarens digitala plattform Schoolsoft och verktyg för distansutbildning, Google Classroom, där du lämnar in uppgifter och regelbundet och deltar regelbundet i mindre basgrupper i videolänk.  Du behöver på egen hand ha tillgång till IT-utrustning och en stabil internet-förbindelse för att kunna delta i utbildningen .En viktig del av utbildningen är de praktiska obligatoriska moment i utbildningen som genomförs och följs upp på din arbetsplats alt APL.

Kursen är en utbildning med distansstudier med 8 obligatoriska lektionsdagar på plats per termin. Resor och eventuellt boende står du som kursdeltagare själv för.

Kursstart: 18 augusti 2022

Ansökan öppnar igen 1 Februari 2023 och är öppen till

1 Augusti 2023


Kontakt: Marie Andersson, verksamhetsledare

marie.andersson@birkagarden.fhsk.se

Mobil: 0722751527

 OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se