Birkagårdens folkhögskola

Lärarassistent – distans

Lärarassistent – på distans för dig som redan jobbar i yrket eller vill börja arbeta i skolans verksamhet

En distansutbildning för dig som är verksam inom skola och fritidsverksamhet som lärarassistent eller liknande. Men även för dig som vill börja arbeta inom skolan som lärarassistent eller andra kompletterande kompetenser i skolan. Utbildningen syftar till att genom utbildnings- och kompetenshöjande insatser att skapa förutsättningar för ett professionellt förhållningssätt till yrket och ge dig nyförvärvade erfarenheter och kunskaper som bygger på din kompetens i arbetet med att stödja elever, lärare och övrig personal i skolan och inom fritidsverksamheten.

Praktiska moment och uppgifter utförs på din arbetsplats och utbildningen innehåller en skoldag per vecka på Birkagårdens folkhögskola under kurstiden. Utbildningen genomförs i lokaler i centrala Stockholm, på Birkagården som ligger på Karlbergsvägen 86 B.

Känner du igen sig i ett eller några av följande påståenden:

  • Du jobbar kanske idag som lärarassistent eller pedagogassistent men saknar formell utbildning
  • Du vill bygga på din kompetens inom ditt arbetsområde men kanske inte kan begära tjänstledigt på heltid
  • Du har ett intresse för att börja att jobba med människor
  • Du kanske funderar på att i framtiden utbilda dig till lärare

Kursinnehåll

  • Det svenska skolsystemet: Skolans historia och utveckling, skolformer, skoljuridik, styrdokument
  • IKT och administration: IT i skolan och skoladministration
  • Pedagogik och metodik: Kunskap och förståelse, pedagogiska teorier och modeller, funktionsnedsättningar/funktionsvariationer
  • Psykologi: Kommunikation, ledarskap, etik i skolan och konflikthantering
  • Sociologi: Kulturmöten, socialt arbete, barn och ungdomar i samhället
  • Egen fördjupning kring ett tema

Information om utbildningen:

Inriktning: Yrkesverksamma lärarassistenter inom skolans alla stadier.

Huvudområde: Socialt och pedagogiskt arbete.

Studieort: Stockholm, Karlbergsvägen 86 b.

Antal deltagare: Max 15 st.

Studietid: 10 januari 2022- 21 december 2022.

Ansökan: Senast 27 november 2021.

Inträdeskrav: Behörighet till yrkeshögskola. Har idag troligen en anställning motsvarande 50% eller mer inom skola eller fritidsverksamhet. Ansökan styrkt med arbetsgivarintyg och referenser.

Studieekonomi/söka CSN: Ja

Studietakt: 50% på distans, 25 % skolförlagd undervisning samt 25% APL alt arbete.

Studiestödsnivå: Eftergymnasial nivå (B1).

Kursintyg: Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper och kompetenser som deltagaren förvärvat under kursen.

Examinationer: Godkänt deltagande på obligatoriska träffar samt inlämningar och godkänt APL-omdöme.

Bedömningsgrader: Varje moment bedöms, för att efter avslutad utbildning sammanfattas och skriftligt ges sedan ett intyg vid godkänd utförd utbildning.

Servicekostnad: 950 kr / läsår. Här ingår exempelvis försäkring, kopieringskostnader, kompendium etc.

 

Distansstudier på heltid och den egna arbetsplatsen

Lärarassistentutbildningen är en heltidsutbildning på halv-distans. Du har antingen ett arbete inom skola eller fritidsverksamhet eller så gör du 25% APL, praktik. Det innebär att du som deltagare behöver avsätta totalt 11-14 timmar/vecka för studier utöver ditt arbete på en skola eller fritidsverksamhet eller APL. Studierna är att jämföra med yrkeshögskolestudier med användandet av utbildningsanordnarens digitala plattform Schoolsoft och verktyg för distansutbildning, Google Classroom. Du behöver på egen hand ha tillgång till it-utrustning och en stabil internetförbindelse för att kunna delta i utbildningen. En viktig del av utbildningen är de praktiska obligatoriska moment i utbildningen som genomförs och följs upp på din arbetsplats alt APL.

OBS! Kursen är en utbildning med distansstudier med obligatoriska träffar en gång i veckan. Resor och eventuellt boende står du som kursdeltagare själv för.

Kursen startar med två veckors introduktion i skolan som är obligatorisk.

 

Vi har några platser kvar till starten våren 2022, sen ansökan.  Sista ansökningsdagen är den 27 januari. Ansök via hemsidan eller maila, cecilia.aronsson@birkagarden.fhsk.se.

 

Kontakt: Cecilia Aronsson, verksamhetsledare

cecilia.aronsson@birkagarden.fhsk.se

tel. 073-540 73 02


 OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se