Birkagårdens folkhögskola

Lärarassistent – distans

Lärarassistent – på distans för dig som redan jobbar i yrket eller vill börja arbeta i skolans verksamhet

En distansutbildning för dig som är verksam inom skola och fritidsverksamhet som lärarassistent eller liknande. Men även för dig som vill börja arbeta inom skolan som lärarassistent eller andra kompletterande kompetenser i skolan.

Utbildningen syftar till att genom utbildnings- och kompetenshöjande insatser att skapa förutsättningar för ett professionellt förhållningssätt till yrket och ge dig nyförvärvade erfarenheter och kunskaper som bygger på din kompetens i arbetet med att stödja elever, lärare och övrig personal i skolan och inom fritidsverksamheten. Den här utbildningen är processinriktad för att utvecklas till en god pedagog med spetskompetens inom administrativt arbete.

Utbildningen innehåller distansuppgifter och en skoldag per vecka på Birkagårdens folkhögskola under kurstiden. Praktiska moment och uppgifter utförs på din arbetsplats eller praktiken. Utbildningen genomförs i lokaler i centrala Stockholm, på Birkagården som ligger på Karlbergsvägen 86 B.

Känner du igen sig i ett eller några av följande påståenden:

  • Du jobbar kanske idag som lärarassistent eller pedagogassistent men saknar formell utbildning
  • Du vill bygga på din kompetens inom ditt arbetsområde men kanske inte kan begära tjänstledigt på heltid
  • Du har ett intresse för att börja att jobba med människor
  • Du kanske funderar på att i framtiden utbilda dig till lärare

 

Kursinnehåll

Skolans organisation och uppdrag: Skolans historia och utveckling, skolformer, skoljuridik, styrdokument

Dokumentation och administration: IT i skolan och skoladministration

Pedagogik, lärande och utveckling: Kunskap och förståelse, pedagogiska teorier och modeller, funktionsnedsättningar/funktionsvariationer

Anpassningar och särskilt stöd: Specialpedagogiska metoder, funktionsnedsättningar, elevhälsa och lagar som styr rätten till särskilt stöd

Ledarskap: Ledarskaps-teorier, personlig utveckling, grupprocesser och etik i skolan

Kommunikation och konflikthantering: Teorier i kommunikation, konflikthantering och personlig kommunikation

Beteende och socialt samspel: Kulturmöten, sociala grupperingar, barn och ungdomar i samhället

Fördjupningsarbete: Kunskap och förståelse för lättare vetenskapliga teorier, informationsinhämtning och enklare utformning av en rapport

Praktik: Omsätta teoretiska metoder till praktiska moment, skolans verksamhet, kommunikation och yrkesroll

 

Information om utbildningen:

Inriktning: Yrkesverksamma lärarassistenter inom skolans alla stadier.

Huvudområde: Socialt och pedagogiskt arbete.

Studieort: Stockholm, Karlbergsvägen 86 b.

Antal deltagare: Max 15 st.

Studietid: 18 augusti 2022- 2 juni 2023.

Ansökan: Senast 14 maj 2022.

Inträdeskrav: Behörighet till yrkeshögskola. Har idag troligen en anställning motsvarande 50% eller mer inom skola eller fritidsverksamhet. Ansökan styrkt med arbetsgivarintyg och referenser.

Studieekonomi/söka CSN: Ja

Studietakt: 50% på distans, 25 % skolförlagd undervisning samt 25% praktik alt arbete.

Studiestödsnivå: Eftergymnasial nivå (B1).

Kursintyg: Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper och kompetenser som deltagaren förvärvat under kursen.

Examinationer: Godkänt deltagande på obligatoriska träffar samt inlämningar och godkänt APL-omdöme.

Bedömningsgrader: Varje moment bedöms, för att efter avslutad utbildning sammanfattas och skriftligt ges sedan ett intyg vid godkänd utförd utbildning.

Servicekostnad: 950 kr / läsår. Här ingår exempelvis försäkring, kopieringskostnader, kompendium etc.

 

Distansstudier på heltid och den egna arbetsplatsen

Lärarassistentutbildningen är en heltidsutbildning på halv-distans. Du har antingen ett arbete inom skola eller fritidsverksamhet eller så gör du 25% praktik. Det innebär att du som deltagare behöver avsätta totalt 11-14 timmar/vecka för studier utöver ditt arbete på en skola eller fritidsverksamhet eller praktik. Studierna är att jämföra med yrkeshögskolestudier med användandet av utbildningsanordnarens digitala plattform Schoolsoft och verktyg för distansutbildning, Google Classroom. Du behöver på egen hand ha tillgång till it-utrustning och en stabil internetförbindelse för att kunna delta i utbildningen. En viktig del av utbildningen är de praktiska obligatoriska moment i utbildningen som genomförs och följs upp på din arbetsplats eller praktik.

OBS! Kursen är en utbildning med distansstudier med obligatoriska träffar en gång i veckan. Resor och eventuellt boende står du som kursdeltagare själv för.

Kursen startar med två veckors introduktion i skolan som är obligatorisk.

 

Ansökan är nu stängd för hösten 2022.

 

Kontakt: Marie Andersson, verksamhetsledare

marie.andersson@birkagarden.fhsk.se

Mobil: 0722751527


 OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se