Svenska från dag 1

Nu startar vi kurserna Svenska från Dag 1 (SvD1) på olika nivåer: Medel 2 och Avancerad, och vill erbjuda kursplatser till dig som vill lära dig svenska snabbt!

Kurserna riktar in sig främst till asylsökande, men även personer som fått uppehållstillstånd och bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende. Syftet med kursen är att ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda etablering i arbets- och samhällslivet för dem som beviljas uppehållstillstånd.

Kursupplägget anpassas till deltagarnas förkunskaper och behov (dock är inriktningen för dessa kursgrupper medel  och avancerad, vilket innebär att vissa förkunskaper krävs för att klara kursen). Efter kursen har deltagarna utvecklat sina kunskaper i svenska, förmåga att kommunicera samt fått en introduktion till svenska arbetsmarknaden. Undervisningen sker i en grupp på max 15 personer, medelkursen kommer ske i ett ”semi-distans” upplägg med fysiska lektioner, egna studiebesök och via vår digitala lärplattform och den avancerade kursen ges genom lärplattformen Google Classroom.

Kurserna utförs av Birkagårdens folkhögskola i samarbete med ELVIRA. Kurserna hålls i centrala Stockholm (vid de fysiska träffarna).

Information in English
Information in Dari
Information in French
Information in Arabic
Information på svenska

Välkommen med din ansökan via mail till info@elvira-kunskap.se.OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se