Lärarassistent

Yrkesutbildningen till lärarassistent vänder sig till dig som vill arbeta i skolan med barn/ungdomar. Detta är utbildningen för dig som vill skapa en trygg miljö i skolan och goda förutsättningar för alla att lyckas med sina studier.

Som utbildad lärarassistent  är du en brygga mellan elever och pedagogisk personal. Arbetsuppgifter kan vara att fungera som ”mentor” åt vissa elever och hjälpa dem i sitt lärande och socialt. Mentorskapet kan också innebära kommunikation med vårdnadshavare.

I den administrativa delen av yrkesrollen kommer du att stödja läraren i hens pedagogiska uppdrag. Det kan vara frånvarorapportering, producera info-material till vårdnadshavare, ta fram anpassat studiematerial till elever, boka och sammanställa underlag till utvecklingssamtal, organisera genomförandet av nationella prov m.m.

Att studera till lärarassistent

Under året varvas teoretiska studier på Birkagårdens folkhögskola med två praktikperioder på sammanlagt 20 veckor. Genom utbildningen fördjupar du dina förmågor inom exempelvis: 

  • Ledarskap, hur du skapar bra relationer till samt leder barn/ungdomar.
  • Konflikthantering, hur du stävjar och löser konflikter mellan barn/ungdomar med exempelvis lågaffektivt bemötande
  • Skolans organisation och uppdrag, vad skolans värdegrund är och hur skolans regelverk fungerar
  • Administration och dokumentation, hur du kan vara ett administrativt stöd för pedagogisk personal och föra kommunikation med vårdnadshavare. 

Arbetsmetoderna är kreativa och du kommer att vara starkt delaktig i din egen utbildning. Praktiken genomförs på din praktikskola under två dagar i veckan tillsammans med din handledare. Med teori och praktik får du en naturlig och trygg möjlighet att växa in i yrkesrollen som elev- och lärarassistent.

Efter genomgången utbildning, med minst 80% närvaro och godkänd teori och praktik får du ett utbildningsbevis.

Antagningskrav

Behörighet till yrkeshögskola. 

Svensk eller utländsk gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper.

Goda kunskaper i svenska språket. Arbetslivserfarenhet är en fördel. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Bifoga utdrag ur belastningsregistret. 

Intervju.

Birkagårdens folkhögskola är en del av det nationella nätverket FLiS – Folkhögskola med Lärarassistentutbildning i Samverkan (Nationell kvalitétsmärkning).

Studietakt: 100%

Längd: 2 terminer

Studieort: Stockholm, Karlbergsvägen 86b.

Antal deltagare: Max 15 st

Studieekonomi/söka CSN: Ja

Studiestödsnivå: Eftergymnasial nivå (B1)

Ansök senast: Till höstens kurs 15 april. Efter att ansökningstidens gått ut antar vi fram till kursstart i mån av plats.

Kostnader: 950 kr/termin för service- och förbrukningsmaterial. Resor i samband med studiebesök bekostar deltagarna själva liksom den egna kurslitteraturen. Du behöver ha tillgång till egen laptop. 

Kurstid: 18 augusti 2023 – 2 Juni 2024

Kontakt: Marie Andersson

Telefon: 072 – 275 15 27

E-post: marie.andersson@birkagarden.fhsk.seOM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se