etableringskurs nyanlända birkagårdens folkhögskola

Etableringskurs

Regeringen har beslutat att Arbetsförmedlingen i samarbete med Folkbildningsrådet ska erbjuda Etableringskurs på folkhögskola för nyanlända invandrare. Birkagårdens folkhögskola erbjuder i samarbete med Elvira Kunskapsutveckling AB en sådan kurs.

Målgrupp:
Nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget, främst personer med kort utbildningsbakgrund.
Kursstart: Löpande intag, du kan starta kursen när du vill.
Kursinnehåll:
• Kompetenskartläggning
• Kommunikations- och språkträning
• Arbetsmarknadskunskap
• Yrkesorientering
• Grundläggande data
• Friskvårdsaktiviteter
• Kost- och Hälsa
• Hushållsekonomi
• Studiebesök
• Studie- och yrkesvägledning

Infoblad (svenska)

Infoblad (franska)

Infoblad (engelska)

Infoblad (arabiska)

Infoblad (dari)

Infoblad (tigrinja)

Infoblad (somaliska)

Infoblad handläggare på AF


Utbildnings-id: 100 720
Kurstillfällets id: 253 072
Gruppstorlek: Max 15 personer per grupp
Kurslängd: 26 veckor, heltid

Vi erbjuder även kursen på halvdistans. Kontakta Tina Stoor på tina.stoor@birkagarden.fhsk.se eller 070-521 55 28 för mer information.


Vänliga hälsningar
Mattias Svensson
Verksamhetsutvecklare
ELVIRA Kunskapsutveckling AB
Sveavägen 41, ABF-huset, 2 tr
Box 1305, 111 83 Stockholm
Växel: 08-411 55 00, Direkt: 08-453 41 92, Mobil: 073-047 14 72
www.elvira-kunskap.se eller mattias.svensson@elvira-kunskap.seOM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se