Elevassistent

Välkommen på informationsmöte

Den 28/1 och den 4/1 kl. 10.00

AF, Tunnelgatan 3, plan 1


Utbilda dig till Elevassistent!

Ettårig yrkeskurs med 50% praktik på Birkagårdens folkhögskola i Stockholm

En yrkeskurs på folkhögskola för dig som ingår i Jobb-och utvecklingsgarantin eller ingår i etableringen och som vill jobba i skolan som elevassistent. Kursintyg utfärdas efter avslutad utbildning.

Ladda ned infoblad om utbildningen

Ladda ned längre presentation om utbildningen 

Kursperiod

11/2 2019– 14/2 2020

Målgrupp

Du som ingår i JOB/Jobb- och utvecklingsgarantin eller är deltagare i etableringen.

Intagningskrav

Goda kunskaper i svenska, minst motsvarande SVA Grund-nivå. Helst minst gymnasiekompetens eller motsvarande samt relevant arbetslivserfarenhet är meriterande.  Det är endast kursdeltagare som har inkommit med utdrag ur belastningsregistret, och som kan godkännas enligt skollagen, som får påbörja sin utbildningen.

Ansökan

Du ansöker via din handläggare på Arbetsförmedlingen med CV och ett kort personligt brev. CV och personligt brev skickar din handläggare via e-post till Birkagårdens folkhögskola. Du måste också ansöka hos Polisen om ett utdrag från belastningsregistret för arbete inom skola och förskola: https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/

Du blir därefter kallad till intervju av Birkagårdens folkhögskola. Om du efter intervjun blir antagen får din handläggare återkoppling med anvisningsrutiner men innan anvisning måste du lämna in utdrag ur polisens belastningsregister till din handläggare i oöppnat kuvert. Slutligen kallas du till kursstart av Birkagårdens folkhögskola.

Omfattning

Heltidsstudier. Praktik ingår i utbildningen. Praktikplats ordnas i samarbete med kursansvarig på Birkagårdens folkhögskola.

Kursinnehåll

 • Praktik: Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 50 % av studietiden
 • Yrkesintroduktion
 • Psykologi: Kommunikation, konflikthantering, mobbning och kränkande behandling
 • Pedagogik och metodik: Kunskap och förståelse, pedagogiska teorier och modeller, funktionsnedsättningar/funktionsvariationer
 • Sociologi: Kulturmöten, socialt arbete, barn och ungdomar i samhället
 • Det svenska skolsystemet: Skolans historia och utveckling, skolformer, skoljuridik, styrdokument
 • Administration i skolan
 • Studiebesök

 

Kurslokal:

ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

För mer info:

Jenny Sallnäs, verksamhetsledare

jenny.sallnas@birkagarden.fhsk.se

tel. 070-4545362

 

Information till handläggare på Arbetsförmedlingen:

Det finns ingen intern information om yrkesutbildningar på folkhögskola på Arbetsförmedlingen. Den enda information som ges till kursen Elevassistent är produktbladet. I dagsläget får Yrkesutbildningarna inget utbildnings- och tillfälles-ID och finns således inte i Arbetsförmedlingens interna system där du som handläggare annars kan ta del av intern information om arbetsmarknadsutbildningar.

Instruktioner när en kund är intresserad av yrkeskursen Elevassistent:

 • Säkerställ att kunden tillhör målgruppen deltagare i Jobb-och utvecklingsgarantin eller deltagare i etableringen.
 • Tipsa om ett av skolans informationsmöte om utbildningen.
 • Om kunden är intresserad av utbildningen så ansöker den via dig som handläggare med CV och ett kort personligt brev samt ett utdrag ur belastningsregistret. CV och personligt brev skickar du via e-post till jenny.sallnas@birkagarden.fhsk.se.
 • Kunden ansöker hos Polisen om utdraget från belastningsregistret för arbete inom skola och förskola: https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/
 • Kunden kallas till intervju av Birkagårdens folkhögskola.
 • Om personen därefter blir antagen till utbildningen får du som handläggare återkoppling via e-post att kunden är antagen och med hjälp av i mailet medföljande anvisningsrutiner kan du fatta beslutet om utbildning. Innan anvisning måste du som handläggare av kunden få ett utdrag ur polisens belastningsregister i ett oöppnat kuvert och säkerställa att kunden inte finns registrerad där. Vid eventuella frågor kring detta kontakta Birkagårdens folkhögskola.
 • Meddela Birkagårdens folkhögskola att beslutet om deltagande är fattat och skolan kallar sedan kunden till kursstart.

 

 OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se