Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens folkhögskola

Elev- och lärarassistent – distans

Elev- och lärarassistent – deltid på distans för dig som redan jobbar i yrket

En distansutbildning för dig som är verksam inom skola och fritidsverksamhet som elev- eller lärarassistent. Utbildningen syftar till att genom utbildnings- och kompetenshöjande insatser att skapa förutsättningar för ett professionellt förhållningssätt till yrket och ge dig nyförvärvade erfarenheter och kunskaper som bygger på din kompetens i arbetet med att stödja elever, lärare och övrig personal i skolan och inom fritidsverksamheten.

Praktiska moment och uppgifter utförs på din arbetsplats och utbildningen innehåller sammanlagt sex obligatoriska träffar på Birkagårdens folkhögskola under kurstiden. Utbildningen genomförs i lokaler i centrala Stockholm, i ABF-huset på Sveavägen 41.

Känner du igen sig i ett eller några av följande påståenden:

  • Du jobbar kanske idag som elevassistent, resurspedagog, lärarassistent eller pedagogassistent men saknar formell utbildning
  • Du vill bygga på din kompetens inom ditt arbetsområde men kanske inte kan begära tjänstledigt på heltid
  • Du har ett intresse för att fortsätta jobba med människor
  • Du kanske funderar på att i framtiden utbilda dig till lärare

 

Kursinnehåll

  • Det svenska skolsystemet: Skolans historia och utveckling, skolformer, skoljuridik, styrdokument
  • IKT och administration: IT i skolan och skoladministration
  • Pedagogik och metodik: Kunskap och förståelse, pedagogiska teorier och modeller, funktionsnedsättningar/funktionsvariationer
  • Psykologi: Kommunikation, ledarskap, etik i skolan och konflikthantering
  • Sociologi: Kulturmöten, socialt arbete, barn och ungdomar i samhället
  • Egen fördjupning kring ett tema

 

Information om utbildningen:

Inriktning: ett års studier på distans på deltid för redan yrkesverksamma Elev- och lärarassistenter inom skolans alla stadier

Huvudområde: Socialt och pedagogiskt arbete

Studieort: Stockholm

Antal deltagare: Max 35 st

Studietid: Datum för kursstart meddelas senare

Inträdeskrav: Behörighet till yrkeshögskola. Lämplighet för yrket styrkt genom referenser och relevant erfarenhet. Har idag troligen en anställning motsvarande 50% eller mer inom skola eller fritidsverksamhet. Ansökan styrkt med arbetsgivarintyg och referenser.

Studieekonomi/söka CSN: Ja

Studietakt: 50% på distans med totalt sex obligatoriska fysiska träffar under utbildningstiden

Studiestödsnivå: Eftergymnasial nivå (B1)

Kursintyg: Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper och kompetenser som deltagaren förvärvat under kursen.

Examinationer: Godkänt deltagande på obligatoriska träffar samt inlämningar och examinationer.

Bedömningsgrader: Varje moment bedöms, för att efter avslutad utbildning sammanfattas och skriftligt ges i omdömena: Underkänd eller Godkänd.

Servicekostnad: 500 kr / läsår. Här ingår exempelvis försäkring, kopieringskostnader, kompendium etc.

 

Distansstudier på deltid och den egna arbetsplatsen

Elev- och lärarassistentutbildningen är en deltidsutbildning på distans. Det innebär att du som deltagare behöver avsätta totalt 11-14 timmar/vecka för studier utöver ditt arbete på en skola eller fritidsverksamhet. Studierna är att jämföra med yrkeshögskolestudier med användandet av utbildningsanordnarens digitala plattform Schoolsoft och verktyg för distansutbildning, Google Classroom. Du behöver på egen hand ha tillgång till it-utrustning och en stabil internetförbindelse för att kunna delta i utbildningen. En viktig del av utbildningen är de praktiska obligatoriska moment i utbildningen som genomförs och följs upp på din arbetsplats.

Fysiska obligatoriska träffar

Kursen är en utbildning med distansstudier med sex obligatoriska fysiska träffar enligt nedan. Resor och eventuellt boende står du som kursdeltagare själv för.

Dag 1 kl. 10-17
Dag 2 kl. 9-17
Dag 3 kl. 9-15 

Datum:

 

 


Kontakt: Tobias Tagesson, verksamhetsutvecklare 

tobias.tagesson@birkagarden.fhsk.se

tel. 073-914 71 22


 OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
SKOLANS HUVUDMÄN
DET HÄR VILL VI

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se