Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola

Kursinnehåll

Stockholmsskolan Deluxe är en deltidskurs med 20% studietakt. Det betyder att studierna sker 8 timmar i veckan. Kursen startar 24/1 och avslutas 7/6.

Den löpande undervisningen består av två delar: undervisning på onsdagkvällar och mellanliggande självstudier som redovisas digitalt.

Undervisning (onsdagar kl 18-21.30)

Undervisningen äger rum i ateljén på plan 3 i ABF-huset på Sveavägen 41 varje onsdag kl 18-21.30. Ibland gör vi även studiebesök. Undervisningen är uppdelad i tre pass med paus mellan varje.vi varvar praktiska workshops inom poesi, teckning, m m med inblickar i konstvärlden och möten med konstnärer.

Självstudier

Självstudierna kan bestå av både praktiska och teoretiska hemuppgifter, individuella studiebesök eller förberedelser inför kommande lektioner. Hemuppgiften motsvarar 4 timmars studietid och redovisas digitalt senast söndag samma vecka den delats ut. Det finns olika redovisningsformer.

En timme motsvarar:
>2 bilder
>500 tecken
>1 minut film/ljud

En veckas hemuppgift kan exempelvis redovisas med 4 bilder och 1 minut film, eller 2000 tecken. Hemuppgiften mailas eller skickas in via Facebook Messenger till Yolanda Bohm.
Kurlsedarna går igenom alla hemuppgifter och lämnar skriftlig eller muntlig feedback.

Superlördag

För att komplettera undervisningstimmarna har Deluxe en Superlördag 8/4. Det är en lång undervisningsdag (kl 10-20) med en rad olika studiebesök, workshops och andra aktiviteter. Superlördagen äger rum på olika platser i Stockholm, och är en förutsättning för att klara kursen.

Utställning

Kursen avslutas med en utställning i ABF:s galleri K2 på Sveavägen 41 med invigning 24/5. Alla deltagare uppmanas att delta med sin konst, men det är inte obligatoriskt för kursen. Den som inte vill ställa ut sin konst kan istället hjälpa till med marknadsföring och/eller produktion.

Kursmål

  • Deltagaren har börjat forma en praktik, och utvecklat ett språk för att kunna sätta det i relation till konstkontexter och samhället i stort.
  • Deltagaren har kartlagt sin omvärld och veta var utbudet för hens konstform är beläget lokalt, och vilken position den har i en global kontext.
  • Deltagaren har deltagit i den avslutande elevutställningen.
  • Deltagaren vet vilka yrken en konstutbildning kan leda till.
  • Deltagaren har grundläggande kunskaper i retorik, postkolonial teori och queerteori/normkritik.
  • Deltagaren har tillgodogjort sig en maktanalys som både är generell och historisktspecifik.

Mer info finns i vårt kursdokument.OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
SKOLANS HUVUDMÄN
DET HÄR VILL VI

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: birkagarden@folkbildning.net