Kursinnehåll

Stockholmsskolan Deluxe är en deltidskurs med 20% studietakt. Det betyder att studierna sker 8 timmar i veckan. Höstterminen startar i slutet av augusti.

Den löpande undervisningen består av två delar: undervisning på onsdagkvällar och mellanliggande självstudier som redovisas digitalt.

Undervisning (onsdagar kl 18-21.30)

Undervisningen äger rum i ateljén på plan 3 i ABF-huset på Sveavägen 41 varje onsdag kl 18-21.30. Ibland gör vi även studiebesök. Undervisningen är uppdelad i tre pass med paus mellan varje.vi varvar praktiska workshops inom poesi, teckning, m m med inblickar i konstvärlden och möten med konstnärer.

Självstudier

Under självstudierna får du chansen att fokusera på ditt eget skapande. Ibland delar vi ut hemuppgifter men oftast har du tid att skapa och utveckla ditt konstuttryck. Självstudierna redovisas antingen digitalt eller på våra träffar.

Superdagar

För att komplettera undervisningstimmarna har Deluxe Superdagar. Det är långa undervisningsdagar (kl 12-18) på antingen lördagar eller söndagar, med en rad olika studiebesök, workshops och andra aktiviteter. Superdagarna äger rum på olika platser i Stockholm, och är en förutsättning för att klara kursen.

Utställning

Stockholmsskolan arrangerar ofta utställningar under terminerna. Det är inte obligatoriskt för någon deltagare att vara med, men de som vill kan få chansen att visa upp sin konst.

Kursmål

  • Deltagaren har börjat forma en praktik, och utvecklat ett språk för att kunna sätta det i relation till konstkontexter och samhället i stort.
  • Deltagaren har kartlagt sin omvärld och veta var utbudet för hens konstform är beläget lokalt, och vilken position den har i en global kontext.
  • Deltagaren vet vilka yrken en konstutbildning kan leda till.
  • Deltagaren har grundläggande kunskaper i retorik, postkolonial teori och queerteori/normkritik.
  • Deltagaren har tillgodogjort sig en maktanalys som både är generell och historiskt specifik.


OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se