Kultur och tro

Birkagårdens seniorlinje har startat en ny kurs med fokus på de Abrahamitiska religionerna och de konstnärliga uttrycken runt dem. I det protestantiska Sverige trodde vi att vi levde i ett sekulärt samhälle där religion var något privat, att uttryck för sökande och andlighet var avskilt från samhälle och politik.Idag talas det om religionens återkomst i alla möjliga sammanhang, till och med inom den filosofiska fakulteten. Med det har också många konfliktytor (åter)uppstått.

Vår kurs väljer att fokusera på de tre stora Abrahamitiska, Kristendom, Islam och Judendom då det är där vi ser motsättningar och fördomar i det moderna västerländska samhället.

Vi kommer att ställa breda frågor och besöka samfunden i ett försök att starta en dialog.

Kursen är en enterminskurs vilket innebär att man behåller sin kötid för de övriga kurserna. Ni kommer att få läsa tre ämnen under två dagar. Historia med fokus på religionernas påverkan på historiska förlopp och samhällsutveckling.

Extra tyngd kommer annars att läggas just på de konstnärliga uttrycken runt religionerna. Stor del av den västerländska konsthistorien är ju annars just religiös konst. Vi kommer att försöka se vad som kännetecknar den heliga bilden. Hur visualiserar man gudsbegreppet i de tre religionerna? Vad är gemensamt och var skiljer det sig?

Musiken har alltid varit en central del i religionsutövning.Vi undersöker de olika epokernas och religionernas möjligheter att med musiken föra fram det religiösa budskapet. Även de religiösa texternas innebörd är intressanta att ta del av och se vad de kan innebära för oss i vår tid. Vi lyssnar på allt ifrån den gregorianska sången, moskéutrop till de stora romantiska mästarnas olika requiemverk.

 OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se