seniorkurs birkagårdens folkhögskola anmälan

Ansökan

Ansökningsförfarande:

Antingen ansöker du via blankett som skickas in till Birkagårdens folkhögskola, Box 3557, 103 69 Stockholm eller via E-post: ansokan.senior@birkagarden.fhsk.se Ansöker du via E-post, ange då vilken kurs/kurser du ansöker till samt namn, ålder(inte personnummer),adress, telefonnummer,  och tidigare utbildningsbakgrund. Sista ansökningsdatum för läsåret 2020/2021 är 1 april 2020. Besked om antagning meddelas senast 22 juni. Välkommen med din ansökning.

Blanketter för anmälan till allmän linje 2020/21

Blanketter för anmälan läs och reskurser 2020/21

Blanketter för anmälan till Kultur och tro våren 2020

 

Policydokument gällande seniorlinjen

 

Antagningspolicy

Policy för reskurserna

Policy vid deltagande och avvisande.

Hantering av personuppgifter under kötid

De personuppgifter Birkagårdens folkhögskolas seniorlinje inhämtar vid ansökning till skolan är:

  • För och efternamn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Födelseår
  • Utbildningsbakgrund

Uppgifterna kommer att sparas fram till det att uppgiftslämnaren antingen blir antagen på skolan eller lämnar kön. Därefter raderas uppgifterna.

Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och inte spridas vidare till andra aktörer.

Vid antagning kommer även personnummer och eventuellt funktionshinder att efterfrågas. Dessa kommer, jämte redan lämnade uppgifter, omedelbart att vidarebefordras till skolans registreringssystem Schoolsoft och inte sparas utanför detta system.OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se