Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
seniorkurs birkagårdens folkhögskola anmälan

Ansökan

Ansökningsförfarande:

Antingen ansöker du via blankett som skickas in till Birkagårdens folkhögskola, Box 3557, 103 69 Stockholm eller via E-post: ansokan.senior@birkagarden.fhsk.se Ansöker du via E-post, ange då vilken kurs/kurser du ansöker till samt namn, adress, telefonnummer, personnummer och tidigare utbildningsbakgrund. Sista ansökningsdatum för läsåret 2019/2020 är 15 april 2019. Besked om antagning meddelas senast 22 juni. Välkommen med din ansökning.

Blanketter för anmälan till allmän linje 2019/20

Blanketter för anmälan läs och reskurser 2019/20

Policydokument gällande seniorlinjen

Antagningspolicy

Policy för reskurserna

Policy vid deltagande och avvisande.OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
SKOLANS HUVUDMÄN
DET HÄR VILL VI

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se