Sagt om musiklinjen

uppdatering pågår

Några röster från tidigare studenter:

”Det som påverkat mig mest, förutom den tajta gemenskapen, var att det var en så bra förberedelse till högre utbildning. Jag hade inte haft kontakt med så många andra klassiska musiker tidigare, så det var mycket värdefullt att musicera med andra och konfronteras med deras spel och tankar. Musiklinjen var också ett bra sätt att komma in i musikvärlden. Genom dess centrala läge i Stockholm och närheten till många kontakter där, men också till övriga landet genom många av de andra eleverna. Om jag inte gått på Birkagården hade jag inte klarat Ackis.”
Filip Gloria, violinist
”Det som jag tycker är bäst är att det är en så bred utbildning. Oavsett vilken nivå man är på får man ut mycket på alla områden. Det är också en bra scenisk utbildning, som dessutom utvecklats under de åren jag gått på skolan.
Och så är det en familjär och lojal stämning på skolan.”
Jennie Johansson, operasångerska


OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se