Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
klassisk musik birkagårdens folkhögskola

Sagt om musiklinjen

Här är några röster från årets studenter, intervjuer från december 2014.

Desirée Brask, sång första året »
Franco Rumin Parraga, klarinett första året »
Vera Georgieva, saxofon första året »
Martyna Kaiser, sång påbyggnadsåret »
Stina Ahlgren, viola första året »
Sofie Andersson, sång första året »

… Och här några röster från tidigare studenter

”Det som påverkat mig mest, förutom den tajta gemenskapen, var att det var en så bra förberedelse till högre utbildning. Jag hade inte haft kontakt med så många andra klassiska musiker tidigare, så det var mycket värdefullt att musicera med andra och konfronteras med deras spel och tankar. Musiklinjen var också ett bra sätt att komma in i musikvärlden. Genom dess centrala läge i Stockholm och närheten till många kontakter där, men också till övriga landet genom många av de andra eleverna. Om jag inte gått på Birkagården hade jag inte klarat Ackis.”
Filip Gloria, violinist
”Det som jag tycker är bäst är att det är en så bred utbildning. Oavsett vilken nivå man är på får man ut mycket på alla områden. Det är också en bra scenisk utbildning, som dessutom utvecklats under de åren jag gått på skolan. Alla lärarna är mycket kompetenta.
Och så är det en familjär och lojal stämning på skolan.”
Jennie Johansson, operasångerska
”Birkagården var två mycket viktiga år. Jag kände mig som en ”vuxen” elev som själv var ansvarig för mina studier. Att själv ta ansvar har varit oerhört viktigt i min karriär där man är väldigt ensam och utelämnad. Man har bara sig själv att hålla i handen och sen har man med sig NYCKLAR från alla dessa underbara mentorer man möter på vägen. Att jag i lugn och ro fick studera och öva gjorde att jag redan vid 22 års ålder kom in på operautbildningen vid Guildhall School of music and drama.
Jag kände ingen press på skolan utan bara lust!”
Linda Tuvås, operasångerska


OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
SKOLANS HUVUDMÄN
DET HÄR VILL VI

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se