klassisk musik birkagårdens folkhögskola

Konserter

Höstens konserter 2018(PDF)»

Mötet med publiken

Vi erbjuder många konserttillfällen och har återkommande samarbeten med S:t Matteus församling, S:ta Klara kyrka, Medelhavsmuseet och Teater Lederman. 

En del konsertprogram är brokiga, andra är mer temabundna.
Repertoaren anpassas till var och ens behov och förmåga.
Vi har också regelbundet konsertliknande interna uppspelningar.

I mötet med publiken fördjupas det musikaliska och artistiska uttrycket. Efter varje konsert eller projekt har vi gemensam återkoppling och utvärdering.

Avslutningskonserten

I slutet av vårterminen samlas vi kring en större avslutningskonsert där alla deltar. Här blandas kammarmusik med musikdramatiska scener.

Exempel på tidigare konsertprogram:

Avslutningskonserter 2018 – PROGRAM (pdf)»

 OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
SKOLANS HUVUDMÄN
DET HÄR VILL VI

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se

SOCIALA MEDIER

INSTAGRAM