Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
klassisk musik birkagårdens folkhögskola

Konsertverksamhet

Aktuellt

 

Konsert torsdag 8/2 2018 kl 19.00
information om utbildningen 18.30
Karlbergsvägen 86B 2 tr
Blandad solorepertoar.
Fika. Fri entré!

Vårens konserter 2018


Mötet med publiken

Vi erbjuder många konserttillfällen både inom och utanför skolans lokaler, oftast fyra till fem konserter per termin. I mötet med publiken fördjupas det musikaliska och artistiska uttrycket. Efter varje konsert eller projekt har vi gemensam återkoppling och utvärdering.

Vi har också regelbundet konsertliknande interna uppspelningar där man spelar för varandra. Här finns möjlighet att utveckla sådant man arbetat med vid tidigare interpretation. Ibland använder vi videokameran i arbetet.

Repertoar

Vi arbetar med en bred, varierande repertoar som passar var och ens behov, förmåga och instrument. En del konsertprogram är brokiga, andra är mer temabundna.

Konsertlokaler
Vi har återkommande samarbeten med tex Matteus församling, Klara kyrka, Medelhavsmuseet och Teater Lederman. Några konserter äger rum i våra egna lokaler.

Avslutningskonserten

I slutet av vårterminen samlas vi kring en större avslutningskonsert där alla deltar. Här blandas kammarmusik med musikdramatiska scener.

Exempel på tidigare konsertprogram:
Program Avslutningskonserter 2017
OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
SKOLANS HUVUDMÄN
DET HÄR VILL VI

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se