Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
klassisk musik birkagårdens folkhögskola

Konsertverksamhet

Aktuellt

Vårens konserter 2018


Mötet med publiken

Vi erbjuder många konserttillfällen både inom och utanför skolans lokaler, oftast fyra till fem konserter per termin. Vid konserterna fördjupas det musikaliska och artistiska uttrycket. Själva publikmötet är en viktig del i undervisningen, där vi följer upp arbetet från ensemblelektioner och gemensamma lektioner. Efter varje konsert eller projekt har vi gemensam återkoppling och utvärdering.

Vi har också regelbundet konsertliknande interna uppspelningar där man spelar för varandra. Här finns möjlighet att utveckla sådant man arbetat med vid tidigare interpretation. Ibland använder vi videokameran i arbetet.

Repertoar

Vi arbetar med en bred, varierande repertoar som passar var och ens behov, förmåga och instrument. En del konsertprogram är brokiga, andra är mer temabundna. Återkommande projekt är t ex barockkonserten i Solna kyrka och romanskonserten för sångare och pianister.

Konsertlokaler
Vi har samarbeten med Solna kyrka och Matteus församling, som bägge är våra grannar, samt Medelhavsmuseet.
Vi har genom åren haft konserter även på Dansmuseet, Historiska museet, på gallerier och andra mindre ställen. Vi har också flera konserter i våra egna lokaler, såväl kvällskonserter som lunchkonserter för skolans seniorkurser.

Avslutningskonserten

I slutet av vårterminen samlas vi kring en större avslutningskonsert där alla deltar. Här blandas kammarmusik med musikdramatiska scener.

Exempel på tidigare konsertprogram:
Program Avslutningskonserter 2017
OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
SKOLANS HUVUDMÄN
DET HÄR VILL VI

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se