Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
sceniskt arbete klassisk musik

Sceniskt arbete

Ämnet är upplagt periodvis under året, och här ingår olika delar:

 

Scenträning

Sångare och instrumentalister i två grupper.
Här arbetar vi fysiskt med grundläggande hållning, andning, koncentration, närvaro och improviserar utifrån varierande förutsättningar.

Recitativprojekt
Sångarna arbetar med operarecitativ. Här utforskar du röstens möjligheter i gränsen mellan tal och sång.

Monologer
En kortare kurs några veckor på vårterminen.
Sångare och instrumentalister med tillval arbetar med monologer eller andra texter som de själva väljer.

Operaprojekt
Sångarna arbetar produktionsinriktat med musikdramatiska scener. Ibland deltar även instrumentalister. Den musikaliska instuderingen varvas med ett undersökande arbete där analys, research, improvisationer och scenframställning/regi ingår. Scenerna blir tillsammans med olika kammarmusikstycken programmet i de två avslutningskonserterna.

 OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
SKOLANS HUVUDMÄN
DET HÄR VILL VI

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se