Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola

Övrigt praktiska ämnen

Workshop och masterclass

Utöver de ordinarie ämnena finns regelbundna tillfällen för instudering med pianist. Ibland har vi besök av gästlärare. Masterclasses, workshops, föreläsningar och samtal.

Ensembleledning

Instrumentalisterna har Ensembleledning under hösten. Nivågrupperat i två grupper.

Interna uppspel

Med jämna mellanrum har vi samlingar med alla elever som då spelar/sjunger för varandra i en mer konsertlik situation. Dessa tillfällen följs alltid upp av ett samtal i gruppen, ibland med videoexempel.OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
SKOLANS HUVUDMÄN
DET HÄR VILL VI

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se