Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
klassisk musik birkagårdens folkhögskola

Musikteori och gehör

Syftet med musikteori och gehör

De musikteoretiska ämnena syftar bl a till att utveckla förutsättningarna för ditt eget musicerande, att kunna se till helheten istället för delen i ett musikstycke och att kunna se sin del i helheten. Undervisningen ger god förberedelse för högre musikstudier.

Musikteori

Undervisningen sker en gång i veckan, i tre nivågrupper. På nybörjarnivån går vi igenom musiklärans och ackordens grunder. På mellannivån arbetar vi med funktionsanalys, harmonisering, fyrstämmig sats, melodiskapande och viss arrangering. Den avancerade nivån är en fortsättning på mellannivån.

I början av vårterminen har vi intensivdagar med arrangering och komposition. Musiken som växer fram brukar redovisas vid en lunchkonsert.

För den som har ett särskilt intresse finns det möjlighet att fördjupa sig mer i komposition, att skriva musik och få den framförd.

Gehör

Undervisningen sker en gång i veckan, i grupper om ca sex elever. Den anpassas till dina förkunskaper. Här övar vi praktiskt de musikteoretiska grunderna. Vi tränar melodik, harmonik och rytmik parallellt. Vi lyssnar till exempel och vi sjunger, spelar och analyserar.

Formlära

Under vårterminen fortsätter teorikursen i ett moment med formlära. Vi går igenom västerländska formtyper såsom bl a passacaglia, tema med variationer, rondo, fuga, sonatformsats. Ett eget arbete ingår också.

Exempel på läromedel

Lars Edlund: Modus vetus och Modus novus
Jörgen Jersild: Lärobok i rytmläsning
Traditionell harmonilära/KMH Förlag
Gehörsprogrammet Auralia
Eget material


OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
SKOLANS HUVUDMÄN
DET HÄR VILL VI

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se