Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
klassisk musik birkagårdens folkhögskola

Musikteori och gehör

Syftet med musikteori och gehör

De musikteoretiska ämnena syftar bl a till att utveckla förutsättningarna för ditt eget musicerande, att kunna se till helheten istället för delen i ett musikstycke och att kunna se sin del i helheten. Här ingår löpande prov och redovisningar. Undervisningen ger god förberedelse för högre musikstudier.

Musikteori

Undervisningen sker en gång i veckan, i tre nivågrupper:

1. Musiklärans och ackordens grunder.
2. Funktionsanalys, harmonisering, fyrstämmig sats, melodiskapande och viss arrangering.
3. Den avancerade nivån är en fortsättning på mellannivån.

I kursen ingår en fördjupningsvecka med arrangering och komposition. Musiken som växer fram brukar redovisas vid en lunchkonsert.

Har du särskilt intresse finns det möjlighet att fördjupa sig ytterligare i komposition, att skriva musik och få den framförd.

Gehör

Undervisningen sker en gång i veckan, i grupper om ca sex elever. Vi tränar melodik, harmonik och rytmik parallellt. Vi lyssnar till exempel, rör oss, sjunger, spelar och analyserar.

 

Exempel på läromedel

Lars Edlund: Modus vetus och Modus novus
Jörgen Jersild: Lärobok i rytmläsning
Traditionell harmonilära/KMH Förlag
Gehörsprogrammet Auralia
Eget material


OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
SKOLANS HUVUDMÄN
DET HÄR VILL VI

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se