Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola

Ensemble

Här utvecklar du din musikaliska medvetenhet och gestaltning, samspel och förmågan att lyssna såväl som att ta egna initiativ.

Vi arbetar med en blandad, anpassad repertoar.
Utforskar den västerländska konstmusikens skilda traditioner och olika besättningar.
Du arbetar utifrån ditt instrument och individuella utvecklingsstadium.
Repertoarplaneringar, med utrymme för egna förslag.

Ämnet löper över hela året, ibland i temabundna projekt.
Här ingår såväl kammarmusik som opera och romansprojekt.

Löpande redovisningar och konserter.OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
SKOLANS HUVUDMÄN
DET HÄR VILL VI

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se