Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
klassisk musik birkagardens folkhogskola

Ämnesbeskrivningar

Syftet med de praktiska ämnena är

* att fördjupa de tekniska, musikaliska och artistiska färdigheterna
* att fördjupa medvetenheten om våra uttrycksmedel
* att frigöra eventuella spänningar som ligger sången/spelet till last
* att utveckla såväl scenisk teknik som närvaro och lyhördhet i samspel med andra
* att i förlängningen förmedla musiken, ge upplevelser och kommunicera med publiken
Individuella lektioner
Ensemble
Interpretation
Sceniskt arbete
Övriga praktiska ämnen

 

Syftet med de teoretiska ämnena är

* att utveckla den musikteoretiska färdigheten, hantverket och gehöret
* att utveckla förutsättningarna för det egna musicerandet
* att ge förberedelse inför högre musikutbildning
* att utveckla kunskap och förståelse för musik och kultur, dess roll i samhället i olika tider
* att väcka tankar kring vår egen roll i det historiska perspektivet
Musikteori och Gehör
Musikhistoria
Övrigt


OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
SKOLANS HUVUDMÄN
DET HÄR VILL VI

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se