klassisk musik birkagardens folkhogskola

Ämnesbeskrivningar

Enskilda lektioner

Alla får enskilda lektioner på sitt huvudinstrument, 26 lektioner under året. Du har möjlighet att välja en lärare som skolan betalar enligt ett fast arvode. Om du vill hjälper vi dig med rekommendationer och förslag. Sångare har en del av sina lektioner som instudering på skolan. Du har även en del resurstid med pianist.


Interpretation

Musikaliskt och kommunikativt arbete, en gång i veckan i gemensamma lektioner, där man spelar/sjunger inför gruppen. Sångare och instrumentalister utgör två grupper.

Hur är musiken uppbyggd? Vad vill den säga? Vad handlar den om just för dig? Hur ska du förmedla detta till publiken?

 • Musikalisk och rumslig gestaltning
 • Kommunikation med publik och medspelare
 • Språk, repertoar och stilfrågor
 • Mental och fysisk förberedelse
 • Interna uppspel och konserter

Ensemble och projekt

Här utvecklar du din musikaliska medvetenhet och gestaltning, samspel och förmågan att lyssna såväl som att ta egna initiativ. Här ingår såväl kammarmusik som opera och romansprojekt. Ämnet löper över hela året, ibland i temabundna projekt.

 • Blandad, anpassad repertoar utifrån ditt individuella utvecklingsstadium.
 • Den västerländska konstmusikens skilda traditioner
 • Repertoarplaneringar, med utrymme för egna förslag
 • Löpande redovisningar och konserter

 

 

 

 

 

Sceniskt arbete

Ämnet är upplagt periodvis under året, och här ingår olika delar:

Scenträning

 • sångare och instrumentalister i två grupper
 • Fysiskt grundläggande arbete
 • Koncentration och närvaro
 • Improvisation utifrån varierande förutsättningar

 

Recitativprojekt

 • Operarecitativ för sångare utifrån din tidigare erfarenhet
 • Röstens möjligheter i gränsen mellan tal och sång
 • Scenisk gestaltning
 • Offentlig redovisning

 

Monologer

 • En kortare kurs för sångare samt instrumentalister med tillval
 • Monologer och textarbete utifrån eget val
 • Improvisation utifrån varierande förutsättningar
 • Intern redovisning

 

Operaprojekt

 • Produktionsinriktat arbete för sångare, ibland även instrumentalister.
 • Musikalisk instudering
 • Analys och research
 • Improvisationer
 • Scenframställning/regi
 • Offentlig föreställning vid avslutningskonserterna.

Ensembleledning

För instrumentalister samt sångare med tillval.
Här utforskar vi vad som krävs av en ensembleledare och hur förberedelsearbetet går till. Skillnaden mellan ledare och följare, ansvarsfördelningen mellan dem och andra premisser.


Musikteori och Gehör

De musikteoretiska ämnena syftar bl a till att utveckla förutsättningarna för ditt eget musicerande.
Här ingår musikteorins alla moment, som t ex analys, harmonisering, arrangering och komposition.
I Gehörsämnet tränas melodik, harmonik och rytmik parallellt – i små grupper.
En gång i veckan under året samt fördjupningsveckor.

 • Nivågrupperat
 • Löpande prov och redovisningar
 • God förberedelse till högskolan

Musikhistoria

Här fördjupar du förståelsen för musik och musikens roll i samhället genom olika tider. Vi väcker tankar kring vår egen roll och vårt musicerande i det historiska perspektivet. En gång i veckan i nio veckor samt nedslag under året i anslutning till det praktiska arbetet.

 • Grundkurs i västerländsk musikhistoria
 • Angränsande kulturområden, teater och bildkonst berörs
 • Redovisning i grupp

Dessutom

Vikten av vidgade vyer, förmåga att se samband och förståelse för sitt eget område såväl som andras har en stark tradition inom skolan. Vi förvaltar den vidare på olika sätt.

 • Repetitioner och konserter i stadens kulturutbud
 • Gästlärare och workshops
 • Repertoarkännedom och samtal kring konstnärliga frågeställningar

 OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
SKOLANS HUVUDMÄN
DET HÄR VILL VI

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se

SOCIALA MEDIER

INSTAGRAM