Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
klassisk musik birkagårdens folkhögskola

Ansökan

Sena ansökningar via mail:
klassiskmusik@birkagarden.fhsk.se


Antagningsprovet
Vid provet ska du sjunga/spela två stycken som du själv valt. Det bör vara musik inom den klassiska repertoaren. Gärna stycken av olika karaktär. Minst ett av styckena ska framföras tillsammans med ackompanjemang. (Gäller inte dig som spelar piano, gitarr eller andra ackordsinstrument). Pianist finns att tillgå vid proven.

Sökande med piano som huvudinstrument spelar ett kort obligatoriskt stycke som skickas ut i samband med kallelsen.

Vi har inget teoriprov, men oftast förekommer ett avistaprov.
I samband med provet finns möjlighet att ställa frågor. Vi försöker få en rikare bild av dig, och du kan få en mer detaljerad bild av skolan och verksamheten.

När vi vet vad du vill spela/sjunga kan vi komma att be dig skicka noter till vår pianist.
Det är viktigt att du ändå alltid tar med egna noter till provet!

Adress:
Birkagårdens folkhögskola/klassiska musiklinjen
Karlbergsvägen 86B
113 35 Stockholm

Vad krävs för att få en plats?
Antalet platser för nya studenter brukar vara drygt 20 varje år.

Vid provet tar vi främst hänsyn till din kunskapsnivå och dina musikaliska och artistiska förutsättningar. Instrument/röstfack kan också ha betydelse liksom personlig motivation.Vi vill gärna att du kan läsa noter, men kräver inga vidare teoretiska förkunskaper.

Antagningsbesked
Ungefär en vecka efter det att proven har avslutats får du besked via posten om du är antagen eller ej.

Policy för antagning »
Policy för fortsatta studier »

 OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
SKOLANS HUVUDMÄN
DET HÄR VILL VI

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se