Vår omvärld

Det här är en fördjupning inom samhällskunskap. Du kommer att få en ökad förståelse för både Sverige och övriga världen genom att vi diskuterar aktuella frågor och analyserar vad som händer i världen. Vi går i genom grunderna i nationalekonomi samt studerar de multinationella företagen likväl som fackföreningar, intresseorganisationer och de stora samfunden som FN, Nato och EU. Din allmänbildning kommer att öka och du kommer kunna delta aktivt i samtal och diskussioner. Du kommer att få verktyg för att analysera och bilda dig en egen uppfattning gällande de stora samhällsfrågorna.

 OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se

SOCIALA MEDIER

INSTAGRAM