Vår omvärld

  • Vill du bli allmänbildad och kunna hänga med i nyheter och debatter?
  • Vill du bygga dina åsikter på fakta?
  • Vill du bli riktigt väl förberedd för vidare studier?

 

Välj fördjupningen ”Vår omvärld” för att få mer tid till intressanta samhällsfrågor. Vi diskuterar aktuella frågor och analyserar vad som händer i världen. Vi går igenom grunderna i nationalekonomi samt global ekonomin för att förstå samverkan mellan stater, företag och konsumenter samt hur utvecklingen ser ut världen över. Vi kommer att analysera vad som är bra och vad som är dåligt med kapitalism med fokus på klimatet samt den sociala situationen i världen. Vi tittar också djupare på olika finanskriser, vad som orsakar dem samt konsekvenserna av dessa. Vi kommer att fördjupa oss  i hur olika länder styrs, från diktaturer till en-party-stater, samt försöka förstå hur demokratiska länder i väst fungerar.

På hemmaplan, i Sverige, kommer vi att undersöka klyftor i samhället. Vi tittar på hur det faktiskt ser ut mellan olika områden i vårt samhälle och får förståelse för varför det är så.OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se