Birkagårdens folkhögskola

Studieekonomi

Studieomkostnader
Du betalar 950kr/termin. Pengarna används till försäkring, WiFi, kopiering samt gemensamma sociala och kulturella aktiviteter.

Kurslitteratur
Du behöver köpa dina böcker och övrigt skolmaterial. Vi har en liten bokaffär för begagnade böcker på skolan där du som studerar kan köpa och sälja de flesta av dina  böcker. Gäller så långt lagret räcker.

För dig under 20 år
Till och med vårterminen det år du fyller 20år får du studiehjälp från CSN. Läs mer om studiehjälp. Vissa kommuner står för studieomkostnader, SL-kort, lunch och kurslitteratur. Kontakta din hemkommun för att höra om de kan stötta dig ekonomiskt. Du får låna böcker gratis av oss på skolan.

CSN för dig över 20år
Från höstterminen det år du fyller 20år får du studiemedel från CSN. Läs mer om studiemedel.

Stöd från försäkringskassan
Deltagare som är 19-29 år och som behöver längre tid på sig att bli klar med skolan på grund av sjukdom eller en funktionsnedsättning, kan ansöka om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång hos Försäkringskassan. Läs mer om aktivitetsersättning vid förlängd studiegång.

Utbildningskontrakt
Du som är 20-24 år och inskriven på Arbetsförmedlingen kan få ett utbildningskontrakt. Ett utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan dig, Arbetsförmedlingen och din hemkommun om att du ska läsa in gymnasiet på folkhögskolan. Du får då ett högre bidrag från CSN. Kontakta din arbetsförmedling om utbildningskontrakt! Arbetsförmedlingen ska skicka in blanketten ”Överenskommelse om utbildningskontrakt” till CSN.

Studiestartsstöd
Du som är 25-56 år och arbestslös kan ha rätt till studiestartsstöd. Läs mer om studiestartsstöd.

 

 

 

 OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se